Skip til hoved indholdet

Den lange vej fra tanke til handling. 

De fleste virksomheder har store ambitioner og gode ideer, når de ønsker at gøre mere ud af deres arbejdsprocesser og sikre et bedre arbejdsmiljø. Desværre oplever vi, at der kan være langt for tanke til handling på dette område. Virksomhederne har alle masser af indsigt, viden og ressourcer, men de får aldrig sat gang i udviklingen og optimeringen. Der er altid lige et eller andet, som kommer på tværs – og så udskydes planerne for forandring. Drømmen om bedre vidensdeling forbliver altså ønsketænkning.  

 
Forbedringer har ikke godt af at blive udskudt. 

Hvis de ønskede forandringer ikke bliver sat i gang, vil enhver virksomhed - og dermed dens ansatte - opleve, at der kæmpes mod en uønsket tilstand i hverdagen. Ønsket om forandring opstod trods alt på baggrund af en mangel eller et problem, som der aldrig rigtig blev taget hånd om. Den slags dræner de ansattes energi, hvilket f.eks. kan komme til udtryk i frustration og mistrivsel. Nogle vælger at søge mod andre arbejdspladser, mens andre vælger at blive i mistrivsel med det naive håb om at forandring kommer senere - helt af sig selv.   

Sæt gang i forandringen med vidensdeling! 

De fleste forandringer sker oftest på grund af en udefrakommende påvirkning. Det kan f.eks. være et kundeophør, en finanskrise, eller at en konkurrent kommer med et bedre tilbud til kunder eller ansatte. Når det er tilfældet, er det sjældent at forandringen sker med rettidig omhu og med virksomheden i kontrol… Faktisk tværtimod. Ofte bliver konsekvensen reduktion, besparelse og dermed omstrukturering. Det betyder en endnu travlere hverdag for medarbejderne og stadig med et uforløst problem eller mangel, der ikke er taget hånd om.  

Der gror som bekendt ikke mos på en rullesten. På samme vis bør forandringsledelse foregå med løbende rullende optimeringer, der konstant reflekterer de ønskede forandringer. Forandringsprocesser bliver ofte til store big bang projekter, netop fordi der har været for længe stilstand. For store forandringer kræver øget pres på jeres medarbejdere og dermed ofringer, som sjældent bliver modtaget med engagement.    

I stedet for at forandring kommer som en overraskelse, der kræver store omorganiseringer, bør virksomheden favne forandring med små justeringer, hvor der konstant opdateres og optimeres gennem interaktion mellem medarbejdere og kunder. Det sker især igennem optimeret vidensdeling og forståelse via en digital arbejdsplads, der konstant er under optimering og forandring til det bedre.   

En sådan proces kan f.eks. favnes gennem en fælles vidensdelingsplatform, hvor ansatte og kunder involveres omkring den fælles ambition til forandring, f.eks. med brug af ADKAR-modellen som rettesnor.  

moliri er lige netop sådan en fælles digital arbejdsplads. Kontakt os for en konstruktiv dialog om jeres ønsker til optimeret vidensdeling og hør hvordan de kan komme til udtryk gennem en fælles vidensdelingsplatform for jeres ansatte og de interessenter, der har aktier i jeres forandring.   

moliri er produceret af:

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@moliri.dk

Telefontider support

Genveje til