Skip til hoved indholdet

Vælg pakkemodel

Basic

Den perfekte løsning til det basale behov

1 designtema
10 subsites
Basic Search
AD organisation
Opgavestyring
Kvalitetstjek
Nyhedsbrevsmodul
Insights
Workflows
Custom plugins
Høringsportal
Intranet

Standard

Tag det næste skridt mod digital succes

Ubegrænset designtemaer
Ubegrænset subsites
Smart Search
AD organisation
Opgavestyring
Kvalitetstjek
Nyhedsbrevsmodul
Insights
Workflows
Custom plugins
Høringsportal
Intranet

Premium

Udnyt potentialet med vores mest populære løsning

Ubegrænset designtemaer
Ubegrænset subsites
Smart Search
AD organisation
Opgavestyring
Kvalitetstjek
Nyhedsbrevsmodul
Insights
Workflows
Custom plugins
Høringsportal
Intranet

Enterprise

For store organisationer, der kræver det ypperste

Ubegrænset designtemaer
Ubegrænset subsites
Smart Search
AD organisation
Opgavestyring
Kvalitetstjek
Nyhedsbrevsmodul
Insights
Workflows
Custom plugins
Høringsportal
Intranet

Altid inkluderet i jeres abonnement

Funktionsoversigt

Basic Standard Premium Enterprise
AD adgangskontrol
Klik her for at læse mere om AD adgangskontrol

AD adgangskontrol

Giver mulighed for, at jeres løsning synkroniseres med jeres Azure Active Directory. Dette sikrer først og fremmest, at jeres medarbejderes adgang til løsningen sker i et sikkert miljø, med Multifactor Authentication (MFA) og Single Sign-On (SSO). Men samtidig understøtter det også, at systemet automatisk via workflows kan gøre jer opmærksomme på nedlagte AD-brugere (redaktører). Herfra kan funktionen ”Skift ansvarlig” tages i brug, der gør det muligt at udskifte en indholdsansvarlig med en anden bruger på globalt plan. Dermed sikres det, gennem hurtig overdragelse, at indholdet forbliver opdateret og aktuelt.

AD integrationen følger SCIM-protokollen, som er en moderne standardmetode, modnet til at respektere cloud arkitektur. ADFS tilbydes af samme årsag ikke.

Omfattende rettighedsstyring
Klik her for at læse mere om Omfattende rettighedsstyring

Omfattende rettighedsstyring

I moliri er der omfattende muligheder for redaktørstyring. Den indbyggede rettighedsstyring gør det muligt at definere følgende rettighedsniveauer:

 • Full control
 • Design
 • Edit
 • Contribute
 • Read
 • Limited access
 • View only

Det er muligt for jer at granulere brugergruppernes rettighedsniveauer efter behov, og bestemte brugergrupper kan således have bestemte rettigheder til både moduler og/eller funktioner i modulet. For eksempel er det muligt at have redaktører, som kun kan skrive indhold, men ikke publicere (contribute). Det vil også være muligt at tilkoble f.eks. fageksperter, som kun skal godkende indhold, men ikke tilgå og rette indhold (view-only). Den indbyggede rettighedsstyring understøtter således både en større sikkerhed i løsningen, ligesom det også mindsker risikoen for fejl blandt jeres redaktører. Den afledte effekt for redaktørerne er naturligvis, at de oplever brugergrænsefladen som mere målrettet og derfor endnu nemmere at arbejde i.

Generelle indstillinger
Klik her for at læse mere om Generelle indstillinger

Generelle indstillinger

moliri indeholder naturligvis alle gængse indstillinger, som du forventer af et CMS-system, herunder eksempelvis opsætning af:

 • Logo
 • Favicon
 • Header scripts
 • Body scrips
 • Sidetræ
 • Menustruktur
 • Navigation
 • Footer
Redaktørvenlig indholdsoprettelse
Klik her for at læse mere om Redaktørvenlig indholdsoprettelse

Redaktørvenlig indholdsoprettelse

moliri leverer en intuitiv og redaktørvenlig brugeroplevelse, der gør det nemt og tidsbesparende at arbejde med digital formidling - men uden at gå på kompromis med compliance. Dette sikres blandt andet gennem de mange indbyggede hjælpeværktøjer. Dermed kan jeres redaktører bruge mindre krudt på regler og procedurer, og i stedet fokusere på at skabe godt webindhold og inkluderende brugerrejser.

Central vedligehold

Med moliri kan alt indhold leve på tværs af både sites og sider. Det samme indhold kan altså genbruges ultrafleksibelt på tværs af alle jeres sites. Det sikrer, at vedligehold af jeres indhold centraliseres, og at antallet af sider, der skal vedligeholdes, nedbringes markant. I gennemsnit nedbringer vores kunder antallet af sider, der skal vedligeholdes, med op til 25%.

Derudover er det også muligt at anvende tags ift. selve placeringen af indhold. Og udover at gøre det nemt for jer at placere indholdet de rigtige steder, gør det jer også i stand til at autogenerere sider med indhold, der matcher bestemte tags. Dermed slipper I for manuelt at oprette rigtig meget af navigationsstrukturen, og ændringer hertil vil ligeledes være hurtigt og enkelt, fordi indholdet automatisk tilpasser sig den nye struktur.

Dynamiske indholdstyper

Via en indholdstypedesigner oprettes jeres indholdstyper, og her kan der vælges mellem de +65 byggeklodser, der er i systemet. Indholdstyper komponeres ved hjælp af disse byggeklodser, og frontenden forstår automatisk, ved hjælp af de vedtagne designprincipper, hvordan den skal præsentere byggeklodserne på et givent site. Indholdstyper er dynamiske, og derfor kan I tilføje eller omrokere byggeklodser uden konsekvens for det indhold, der allerede er opbygget gennem indholdstypen.

Selve indholdet er også dynamisk, og systemet aflæser helt automatisk, om en given indholdskomponent er udfyldt eller ej, og tilpasser designet herefter. Med moliri kan I altså bruge indholdskomponenterne i den helt rette kontekst, men uden at øge kompleksiteten for redaktørerne.

Indbygget kvalitetstjek
Klik her for at læse mere om Indbygget kvalitetstjek

Indbygget kvalitetstjek

Ved oprettelse af indhold går redaktøren igennem et flow, som validerer og kvalificerer indholdet, allerede inden det publiceres. F.eks. tjekkes indholdet igennem for:

 • Webtilgængelighed
 • Stavekontrol
 • Døde links
 • GPDR overtrædelser og forbudte ord
 • Lix-score
Ubegrænset subsites 10 subsites
Designbibliotek (+65 moduler)
Klik her for at læse mere om Designbibliotek (+65 moduler)

Designbibliotek (+65 moduler)

moliri er baseret på et omfattende designbibliotek, som består af en lang række indholds- og designelementer, der bruges til at opbygge jeres løsning. Komponenterne kan betragtes som selvstændige byggeklodser, og kan sammensættes fuldstændig efter behov. Eksempler på byggeklodser kan være:

 • Accordion
 • Breaking-banner
 • CTA knap/banners
 • Citat
 • Guidet forløb
 • Hero banner
 • Faktaboks
 • Long read
 • Tidslinje
 • ... og mange flere

Mange af byggeklodserne har samtidig flere designversioner, man kan vælge mellem. F.eks. kan der på nuværende tidspunkt, vælges mellem seks forskellige designudgaver af hero-banneret, og tre forskellige versioner af indholdsbanneret. Og hver designversion indeholder derudover også forskellige indstillingsmuligheder ift. f.eks. farve, brug af call-to-action, vandmærke mv. Dermed får I, allerede ud af boksen, utrolig stor fleksiblitet ift. at sammensætte de komponenter, der giver mening for netop jer.

Vi udvider konstant biblioteket med nye designkomponenter, hvilket gør det nemt for jer, løbende at forny jer i takt med, at jeres og brugernes behov ændres.

Mobile-First design
Klik her for at læse mere om Mobile-First design

Mobile-First design

Samtlige komponenter i designbiblioteket er udviklet og valideret efter Mobile First principper, gennemtestet med fokus på UX, og natuligvis også valideret ift. webtilgængelighed. I kan derfor i højere grad fokusere på, hvilken sammensætning af designkomponenter, der giver mening ud fra jeres kontekst. Resultatet er, at I meget hurtigere kan tage løsningen i brug, og dermed også minimere ressourcetrækket på jeres organisation.

Guidede brugerrejser
Klik her for at læse mere om Guidede brugerrejser

Guidede brugerrejser

moliri indeholder en række fleksible moduler til opsætning af guidede brugerrejser, som via brugervenlige proces flows og et godt servicedesign, giver jeres redaktører muligheden for at målrette indholdet til den enkelte, og dermed gøre digital selvbetjening enkelt og overskueligt for den besøgende. Helt konkret består modulerne af forskellige call-to-action elementer og grafiske step-by-step komponenter, som nemt strikkes sammen til den givne kontekst. Derudover indeholder moliri også en komponent til visualisering af en tidslinje eller proces, som nemt kan anvendes for at give brugeren bedre overblik over komplekse scenarier med flere faser eller udfald.

Guidede forløb er designet til at tilgodese brugernes forskellighed, med det formål at kunne møde slutbrugeren i deres konkrete situation. Modulerne kan anvendes til at optimere den digitale betjening af jeres besøgende på en lang række områder, f.eks. ved at guide dem gennem relevante serviceområder, give dem overblik, eller hjælpe dem med at finde de rigtige kontaktinformationer - og med guidede forløb, øger I sandsynligheden for, at besøgende:

 • Finder den rigtige information
 • Har nemmere ved at foretage digital selvbetjening
 • Belaster jeres andre serviceorganer i mindre grad
Designtemaer
Klik her for at læse mere om Designtemaer
1 tema Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset

Designtemaer

moliri er bygget til at favne jeres unikke identitet gennem designet. Alene med den fleksibilitet, der er til rådighed gennem byggeklodserne i designbiblioteket, vil det være muligt for jer f.eks. at skabe nye subsites, som ser væsentligt anderledes ud end andre sites, men som stadig er baseret på de samme bagvedliggende komponenter. Men derudover har I med moliri også mulighed for selv at oprette nye designtemaer. Designtemaer er CSS-temaer og dermed hele stylesheets, som anvendes af et eller flere sites, og her er det blandt andet muligt at definere: 

 • Brandfarver
 • CTA-farve
 • Font familie
 • Footer farve
 • Baggrundsfarve

Et designtema er no-code, og tilkobles nemt det respektive site, hvorefter designet automatisk implementeres på sitet. På den måde kan I altså nemt, både uden meromkostning og ekstraordinære designforløb, lave nye subsites, som adskiller sig markant i udseende, men hvor I samtidig ikke går på kompromis med hverken lovgivning eller brugervenligheden af løsningen.

Søgning i indhold Søgning i filer Filtering Kategorier
Aktivitetskalender
Klik her for at læse mere om Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen præsenterer en brugervenlig visning over jeres begivenheder, med en detaljeside til hver begivenhed. Aktivitetskalenderen kan integreres med kendte 3. parts tjenester såsom:

 • Kultunaut
 • PlaceToBook
 • NemTilmeld
Borger.dk
Klik her for at læse mere om Borger.dk

Borger.dk

Integration til borger.dk, indeholder muligheden for at vise alle eller udvalgte elementer af en borger.dk artikel. Integrationen gør det muligt at vise indhold på følgende måder:

 • Vis artiklen og alle dens mikroartikler
 • Vis artiklen og tilhørende lovgivning
 • Vis kun mikroartikler i en accordion
Chatbot
Klik her for at læse mere om Chatbot

Chatbot

moliri giver mulighed for at indlejre en chatbot på hele eller dele af jeres løsning, og der er allerede lavet integrationer til de mest gængse chatbot løsninger som f.eks:

 • Muni Chatbot
 • Kommune Kiri
 • Ace Chat
Custom plugins
Klik her for at læse mere om Custom plugins

Custom plugins

moliri er bygget på åbne standarder, og indeholder derfor også en veldokumenteret API-Connector, som nemt kan anvendes til at lave integrationer til andre 3. parts tjenester. Der vil altså altid være mulighed for at udvikle nye integrationer til andre 3. partssystemer, som ikke allerede måtte være en del af listen over standardintegrationer. Dette kan både være ift. vores egen udvikling af nye integrationer til standard, men det gælder således også, hvis I skulle have ønske om, selv at udvikle jeres egne custom moduler eller integrationer. Med moliri er der ingen begrænsninger, og systemet er ready-to-use ift. opkopling mod andre systemer.

GIS kort HTML Iframe
Jobportal
Klik her for at læse mere om Jobportal

Jobportal

Med integration til jeres jobportal, præsenteres en liste over jeres ledige stillinger, hvor visningen er integreret i designet, og med en detaljevisning dedikeret til hver stilling. Jobportalen kan integreres med kendte 3. parts HR-tjenester såsom:

 • Emply 
 • Signatur
 • HR-Skyen
 • HR Manager
Postlister RSS feed Scripts
Søgning
Klik her for at læse mere om Søgning

Søgning

moliri indeholder egen søgemotor, som altid er inkluderet i løsningen, men derudover er der også mulighed for at integrere med gængse 3. parts tjenester såsom Cludo.

Video
Klik her for at læse mere om Video

Video

I moliri er det muligt at indlejre videoer på en række forskellige måder, og f.eks. placere videoer som en del af indholdet eller som et videobanner. Derudover indeholder moliri også funktionen Embed, som giver mulighed for at indlejre videoer på en side blot ved at indsætte videoens URL-adresse.

Med moliri er det muligt at indlejre videoindhold fra en lang række kanaler, herunder eksempelvis:

 • Youtube
 • Vimeo
 • Flickr
 • Dream Broker
 • TwentyThree
 • Skyfish
Billede- og fildatabase Beskæring af billeder
Fokuspunkter
Klik her for at læse mere om Fokuspunkter

Fokuspunkter

moliri skalerer og komprimerer altid automatisk jeres billeder ift. skærmens størrelse. Men med fokuspunkter får I en feature, der gør det muligt at optimere visningen af billeder yderligere på henholdsvis tablets og mobil. Det gælder især på billeder, hvor det vigtige i billedet ikke er placeret centralt. Redaktøren kan således sætte et fokuspunkt på billedet, som sikrer, at systemet fastholder fokus på det vigtige i billedet, samtidig med at billedet skaleres til f.eks. en mobil.

Ubrugte billeder/filer Rettighedsstyring
Avanceret filtrering/søgning
Klik her for at læse mere om Avanceret filtrering/søgning

Avanceret filtrering/søgning

Den avancerede filtrering/søgning gør det utrolig nemt at foretage en filtreret søgning i mediearkivet, og det er blandt andet muligt at anvende følgende filtreringer: 

 • Ansvarlig redaktør
 • Filer eller billeder i anvendelser
 • Billeder med eller uden versioner
 • Billeder med eller uden ansigter
 • Filer med forbudte ord
 • Billeder med eller uden samtykke tilladelse

Mediearkivet vil endvidere automatisk huske de filtre, man har anvendt, ligesom det også er muligt at gemme bestemte filtreringer til senere brug. Det er ligeledes muligt at søge ned i indholdet af enkelte filer.

AI analyse
Klik her for at læse mere om AI analyse

AI analyse

Med AI analysen, vil mediebiblioteket anvende kunstig intelligens (AI) til en række formål, herunder:

Automatisk scanning af billeder

Billeder scannes også igennem, og vha. den kunstige intelligens, er moliri i stand til at vurdere, hvorvidt et billede indeholder ansigter (personer), og dermed kræver indhentning af samtykkeerklæring forud for publicering. Løsningen er også i stand til at vurdere, om indholdet er af upassende karakter, f.eks. ved anstødeligt indhold eller nøgenhed. Disse informationer noteres på billedets metadata, og det vil også blive præsenteret som en pop-up anmærkning til billedet, hvis det f.eks. indeholder ansigter.

Ved upload beriges billeder også automatisk med relevante tags gennem brugen af kunstig intelligens (AI), som ligeledes tilknyttes filen som metadata. Disse kan efterfølgende bruges til nemt at fremsøge billedet. Uploades f.eks. et billede af legeplads hvor barn gynger, vil der automatisk blive tilføjet tags “barn”, “gynge”, og “legeplads” til billedet. En efterfølgende søgning på f.eks. ordet ”gynge” vil resultere i en visning af alle billeder, som matcher dette tag.

Automatisk scanning af filer

Ved upload af filer, vil systemet automatisk scanne filen igennem. Dokumenter vil således blive scannet igennem ift. overtrædelser af forbudte ord, og systemet vil bringe en advarsel, hvis den opdager noget i dokumentet, der f.eks. minder om et CPR-nummer.

Med AI analysen vil mediebiblioteket ikke bare foretage scanninger ved upload, men også løbende i baggrunden - dette for at sikre, at filer og billeder altid er compliant, også ift. nye regler og procedurer, som I måtte indføre. Dermed vil f.eks. nye forbudte ord, som I tilføjer, også træde i kraft på mediefiler, der allerede er uploadet.

Aktivitetsmodul
Klik her for at læse mere om Aktivitetsmodul

Aktivitetsmodul

En brugervenlig visning af jeres begivenheder. Aktivitetsmodulet indeholder designelementer specifikt målrettet det at præsentere en aktivitet eller et arrangement, og giver mulighed for nemt at præsentere vigtig information såsom dato, tidspunkt, lokation, og pris på en overskuelig måde. Aktiviteterne kan præsenteres der, hvor det giver mening for jer, f.eks. udvalgte på forsiden eller en samlet overbliksside, hvor besøgende kan filtrere visningen ud fra bestemte parametre.

AD organisation
Klik her for at læse mere om AD organisation

AD organisation

Med AD organisation modulet, benyttes AD´et til at integrere jeres medarbejdere og afdelinger ind i løsningen. Herefter kan I tage de specifikke designelementer i brug, som fungerer med modulet, herunder komponenter målrettet præsentationen af både kontaktpersoner og afdelinger. Med AD organisation bliver det utrolig let for redaktørerne at udvælge de rigtige kontaktinformationer, og placere dem enten i et kontaktbanner eller som personkontaktinfo - og samtidig nedbringes jeres ressourcer ifm. opbygning og vedligehold af indholdet, fordi de samme informationer ikke skal vedligeholdes parallelt i flere systemer. Via AD organisation sikrer I, at det altid er de korrekte oplysninger, der fremgår på sitet.

AD organisation indeholder i øvrigt følgende funktioner:

 • Tilføj nemt supplerende information til medarbejdere og afdelinger, som ikke findes i AD´et (f.eks. sikre postkasser eller profilbillede)
 • Angiv ledende medarbejdere til afdelinger
 • Markering af om medarbejder må vises på web
 • Opbyg organisationsdiagrammer
Cookie Control
Klik her for at læse mere om Cookie Control

Cookie Control

Et komplet cookie modul, der sikrer jeres efterlevelse af lovgivning om cookies. Modulet giver jer mulighed for at administrere cookiebanners, som kan vises på alle sites bygget gennem platformen. Foruden at være GDPR-sikkert og webtilgængeligt, er modulet også sømløst integreret i løsningen, og giver jer derfor også mulighed for at tilgå en samlet statistik og overblik over anonymiserede besvarelser på cookiebanneret.

Feedback modul
Klik her for at læse mere om Feedback modul

Feedback modul

moliri Public indeholder et feedback modul, som kan tilkobles på forskellige måder. Det kan enten placeres som et link i footeren, som en CTA-knap i nyhedsbrevsbanneret, og/eller som en sticky knap, der aktiveres på siden, så snart brugeren begynder at scrolle. Tilknyttet vil være en formular, som I definerer, og som standard aflæses det naturligvis, hvilken side, den besøgende står på, ved indsendelse af feedback.

Filtreringsmodul
Klik her for at læse mere om Filtreringsmodul

Filtreringsmodul

I moliri er det muligt at oprette overblikssider og listevisninger, og disse kan bestå af valgfrit indhold, som I udvælger enten manuelt eller dynamisk. Det kunne f.eks. være en side med en liste over aktiviteter, nyheder, daginstitutioner, eller noget helt fjerde. Disse sider kan på forhånd filtreres af redaktøren, men med filtreringsmodulet er også muligt at give brugerne mulighed for at filtrere på bestemte felter. Filtreringsmodulet indeholder følgende muligheder:

 • Anvend dropdowns, checkbokse, eller dato som felter, slutbrugeren kan filtrere efter
 • Visning af aktuelt indhold og indhold fra arkiv, samt mulighed for at afgrænse filtrering ift. bestemte perioder (vis f.eks. kun indhold fra 3 år tilbage i tiden)
 • Vælg mellem en række forskellige designkomponenter, som skal bruges til at vise indholdet
 • Indstilling der tilføjer muligheden for, at slutbruger kan foretage en søgning - aktiveres denne indstilling, vil søgemaskinen kun søge ned i det indhold, der er på listen.
Formularmodul
Klik her for at læse mere om Formularmodul

Formularmodul

Med moliri følger også et indbygget GDPR-sikkert formularmodul. Som med al andet data i moliri, er besvarelser, der opsamles gennem formularmodulet, krypteret både på SSL og databaseniveau. Formularer opbygges nemt på samme måde som indholdstyper, og det er blandt andet muligt at anvende følgende felter:

 • Checkboks liste
 • Dropdown
 • Dato og tid
 • Filupload
 • Captcha
 • Nummerfelt
 • E-mail
 • Tekst

Det er desuden generelt muligt at:

 • Tilføje hjælpetekster til slutbruger for alle felter
 • Tilføje regler for hvad feltet skal indeholde
 • Tilføje fejlbesked til brugeren, hvis det indtastede ikke stemmer overens med reglen
 • Definere hvorvidt feltet skal være obligatorisk at udfylde
 • Tilgå og sortere i besvarelser samt eksportere besvarelser på en brugervenlig måde
 • Definere ansvarlig redaktør for formularen - ved nye besvarelser tildeler et indbygget workflow automatisk en opgave samt sender en e-mail til redaktøren
Høringsportal
Klik her for at læse mere om Høringsportal

Høringsportal

Høringsportalen er et brugervenligt værktøj til at oprette, administrere, journalisere, og arkivere høringer. Høringsportalen tilbyder en nem håndtering af jeres høringer – men uden at gå på kompromis med de formelle forvaltningsmæssige krav.

Høringsportalen sikrer nem håndtering for redaktøren og gør det brugervenligt for borgeren. Med Høringsportalen håndteres en høring af automatiserede processer fra vugge til grav, og dermed lettes den administrative proces, der reduceres fejl i høringsprocessen, spares tid, og borgerne modtager en bedre og mere sammenhængende offentlig service. Høringsportalen indeholder følgende overordnede funktionalitet:

 • Opret høring
 • Administrer høringssvar
 • Administrer abonnenter
 • Vedligehold af faste oplysninger såsom områder eller kategorier
 • Eksporter høringer som PDF med eller uden høringssvar
 • Opret lukket høring, der kræver kodeord for at tilgå
 • Mulighed for at rette et høringssvar
 • Listevisning af høringer med filtrering
 • Detaljevisning af høring med alle informationer
 • Relaterede høringer med visning af høringer i samme område
 • Opret høringssvar med validering via e-mail
 • Abonnér på høringer
Insights
Klik her for at læse mere om Insights

Insights

Med Insights får I et omfattende modul, der letter jeres hverdag ift. det løbende vedligehold og optimering. Insights tilbyder en lang række dashboards over brugen og adfærden på jeres løsninger, samt indblik i jeres digitale hygiejne. Det er vores erfaring, at I med Insights kan erstatte behovet for 3. partstjenester såsom Monsido eller Siteimprove. Insights omfatter blandt andet:

Indholds- og sideoverblik

Indholdsoverblikket fungerer som et såkaldt Governance dashboard, som præsenterer det samlede overblik over både kvaliteten og aktualiteten af alt indholdet i jeres løsning. Der kan tilgås en udførlig rapport for alle parametre, ved at klikke på rapporten. Sideoverblikket indeholder et overblik over alle de sider, der er offentligt tilgængelige for en slutbruger, og giver mulighed for at skabe et lynhurtigt overblik over jeres løsning ift. eventuelle problemer, der måtte være. På sideoverblikket kan man således foretage en søgning på tværs af hele hjemmesiden, og det er ligeledes muligt at filtrere på f.eks. bestemte typer af fejl. Fra sideoverblikket er det muligt at klikke ind på en enkelt side, for at få yderligere informationer om den pågældende side. Indholds- og sideoverblikket tilbyder rapporter over følgende:

 • Webtilgængelighed
 • Døde links
 • GDPR
 • Lix-score

Rapporter

Alle filer og indholdselementer i moliri Public er forsynede med information om, hvorvidt de er i brug eller ej. Alle disse informationer registreres og præsenteres i et brugervenligt overblik under området "Rapporter". Herfra er det muligt at gå direkte til indholdet/filen/billedet, eller foretage en manuel oprydning direkte fra rapporten ved at slette f.eks. et billede, der ikke er i brug. Rapporter dækker over følgende:

 • Ubrugt indhold/filer/billeder
 • Indhold/filer/billeder der arkiveres snart
 • Indhold med revision

Statistikker

Det indbyggede statistikmodul i moliri tilbyder jer række dashboards og grafer, der præsenterer de vigtigste nøgletal samt statistikker for løsningens stabilitet. Brug de indbyggede dashboards til at få indsigt i løsningen, eller til afrapportering af f.eks. svartider og oppetider. Statistikker indsamles komplet anonymiseret, og opbevares krypteret i databasen, og der lagres derfor ikke personfølsomme informationer på besøgende. Statistikmodulet er med andre ord GDPR-venligt. Statistikmodulet indeholder følgende overordnede dashboards:

 • Sider
 • Brugere
 • Søgninger
 • Formularer
 • Performance 

Statistikmodulet udvides løbende med nye features, så I kan have endnu bedre overblik over brugen af løsningen og få en dybere indsigt i, hvordan den performer ude hos slutbrugerne.

Skift ansvarlig

En feature, der giver mulighed for at lave en global udskiftning af en ansvarlig redaktør, som især er brugbart, når der sker udskiftning i organisationen. Funktionen er også i stand til at overdrage opgaver, som måtte være tilknyttet den ansvarlige.

Intranet
Klik her for at læse mere om Intranet

Intranet

moliri indeholder også muligheden for at bygge et intranet. For jer vil intranettet blot fungere som en kanal, der er underlagt samme muligheder ift. adgangskontrol, integrationer, moduler, og funktioner, som resten af jeres løsning. Samtidig medfølger ligeledes også de mange indbyggede hjælpeværktøjer og governance dashboards, som understøtter overholdelse af regler og procedure og jeres opretholdelse af digital hygiejne på intranettet.

moliri Intranet indeholder derudover følgende overordnede funktionalitet:

 • Intranet design målrettet intern kommunikation
 • Sikkert login med multifactor adgangskontrol
 • Målrettet indhold til bestemte brugergrupper
 • Medarbejdersøgning
 • Notifikationer
 • Nem adgang til fagsystemer
Long read
Klik her for at læse mere om Long read

Long read

moliri indeholder indholdstypen Long Read, der gør det muligt at præsentere større tekster som let læselig HTML i et grafisk indbydende design, som også er et webtilgængeligt, brugervenligt og især mobilvenligt format. Dermed kan I erstatte PDF´er med et webtilgængeligt format, som både er nemme for redaktøren at oprette og vedligeholde. Redaktøren opbygger sit dokument gennem en ganske almindelig brødtekst-editor, og på baggrund af overskrifterne i indholdet, dannes der automatisk en dynamisk indholdsfortegnelse, som følger med ned på siden, når brugeren scroller ned over indholdet. Der skal således ikke gøres noget fra redaktørens side for at oprette denne, udover at opmærke indholdet med relevante overskrifter. Indholdsfortegnelsen giver ikke kun brugeren et bedre overblik, men gør det også mere intuitivt at navigere i indholdet. Klikker brugeren f.eks. på et punkt i indholdsfortegnelsen, vil siden automatisk glide ned til den valgte sektion.

Det er endvidere muligt at indsætte f.eks. både billeder og tabeller i en Long Read, eller kombinere en Long Read med andre indholdskomponenter, såsom f.eks. dynamiske diagrammer, billeder, CTA-knapper, i-frames, mv.

Nyhedsbrevsmodul
Klik her for at læse mere om Nyhedsbrevsmodul

Nyhedsbrevsmodul

Med nyhedsbrevsmodulet sker abonnering fleksibelt gennem de kategorier, som I definerer. Og hvilke kategorier, der skal kunne abonneres på, på jeres respektive sites, er fuldstændig op til jer. Dermed kan modulet nemt anvendes både globalt og lokalt. Nyhedsbrevsmodulet indeholder desuden følgende funktionalitet:

 • Udsendelse af e-mailnotifikationer sker brugervenligt som en del af indholdsoprettelsen, og tilfører derfor ikke yderligere kompleksitet for redaktøren.
 • Målret indholdet ud fra relevante kategorier, som I definerer. Abonnenter kan ved opskrivning enten abonnere på udvalgte kategorier, eller alle kategorier.
 • Digest funktion, der giver abonnenter mulighed for at modtage e-mail notifikationer på bestemte tidspunkter.
 • Oversigt og administration af abonnenter
 • Abonnenter, der opsamles gennem moliri, er sikkerhedskrypteret både på SSL og databaseniveau.

Har I valgt Premium pakken, vil nyhedsbrevsmodulet også indeholde muligheden for at oprette manuelle nyhedsbreve.

Manuelt nyhedsbrev

Giver mulighed for at oprette et nyhedsbrev manuelt baseret på indhold i indholdsdatabasen. Her kan altså plukkes bestemt indhold, som skal sammensættes og udsendes i en separat mail, f.eks. en række relaterede artikler til en bestemt målgruppe. Det manuelle nyhedsbrev tilbyder følgende funktioner:

 • Definér overskrift
 • Definér underoverskrift (beskrivelse)
 • Tilføj indledende tekst, som vises øverst i e-mailen
 • Tilføj coverbillede eller vælg brand farve til topbanneret
 • Udvælg indholdssider, som skal fremhæves i nyhedsbrevet. 
 • Definér emnefelt til mailen, der udsendes
Opgavestyring
Klik her for at læse mere om Opgavestyring

Opgavestyring

Den indbyggede opgavestyring i moliri, er vha. dialogværktøjer og notifikationer, i stand til nemt at binde medarbejderne sammen ift. den løbende kontrol, vedligehold, og optimering af indholdet. Opgavestyringen giver mulighed for at oprette opgaver på to måder:

 • Generisk/manuelt (f.eks. en administrator, der opretter en opgave til en sideansvarlig ift. rettelser til siden, eller en redaktør der ønsker sparring på indholdet)
 • Kvalitetssikring (f.eks. en redaktør, der ønsker godkendelse af indholdet fra fagansvarlig, forud for publicering)

Ved oprettelse af enhver opgave, udløses en e-mail notifikation til både opretter og den opgaveansvarlige. Alle handlinger på en opgave, såsom kommentarer eller ændring af status, vil ligeledes udløse en e-mail notifikation til de involverede parter. For opgaver oprettet som kvalitetssikring, vil der samtidg være indbygget et workflow, der først publicerer indholdet, når den opgaveansvarlige har godkendt.

Den enkelte redaktør har under ”Min profil” et nemt overblik over de seneste opgaver, som er tildelt vedkommende, og kan gå til et samlet overblik over alle vedkommendes opgaver ved at vælge ”Opgaver”. Fra dette overblik er det muligt at sortere opgaver ud fra f.eks. status. Det vil på den måde være muligt hurtigt at danne sig et overblik over opgaver, der f.eks. er åbne, lukkede, eller afventer godkendelse ift. publicering. Der vil naturligvis forskel på visningen af opgaver, alt afhængigt af hvilken rolle man har. Administrator vil f.eks. typisk være i stand til at se åbne eller lukkede opgaver fordelt på tværs af alle redaktører, mens redaktører udelukkende vil kunne se deres egne opgaver.

Opgavestyringen er i øvrigt sømløst bundet sammen med modulet "Workflows", som tilbyder yderligere automatisering af det løbende vedligehold.

Persongalleri
Klik her for at læse mere om Persongalleri

Persongalleri

Det indbyggede persongalleri i moliri gør det muligt at præsentere politikere, byråd, og/eller medarbejdere/ledelse på en brugervenlig og visuel indbydende måde, og som besøgende kan man filtrere på relevante parametre såsom f.eks. parti, udvalg eller afdeling. Det er muligt at tilknytte detaljesider til alle personer, ligesom det også er muligt at tilpasse visningen ift. de personer, der skal præsenteres, ved at vælge hvilke filtreringsmuligheder slutbrugeren skal kunne vælge imellem.  

For redaktøren vedligeholdes alle informationer nemt ét centralt sted. Så hvis f.eks. en politiker skifter parti eller udvalgspost, så ændres indholdet ét sted, hvorefter ændringen træder i kraft på alle relevante sider, som f.eks. kunne være på udvalg, råd, nævn, partier mm. Persongalleriet sparer derfor redaktørerne et stort arbejde, især i forbindelse med den løbende vedligehold af informationer.

Redirect modul
Klik her for at læse mere om Redirect modul

Redirect modul

Redirect understøtter jeres behov for at omdirigere sider, og gør det nemt for jer at arbejde med redirects, og dermed bevare placeringen i Googles søgeresultater. Med Redirects er det muligt at gøre følgende:

 • Opret URL alias / pæne URL´er
 • Opret ny regel for redirect, og definér om siden er flyttet permanent, midlertidigt flyttet, eller om siden ikke længere findes
 • Overblik over alle eksisterende regler, med visning af hvorvidt reglen er aktiveret og implementeret
 • Mulighed for at tilgå en log over redirects

Når I anvender vores redirect modul, er der taget højde for SEO ved brug af f.eks. alias. Det er også muligt at lave permanente korte URL’er, og når der laves direkte URL’er, så har det ingen konsekvenser, hvis siden senere flyttes, da URL’en følger sidens ID.

Workflows
Klik her for at læse mere om Workflows

Workflows

Workflows er et modul, der tilbyder en lang række workflows skabeloner, som I kan benytte efter behov til at automatisere den løbende vedligehold. Workflows er sømløst bundet sammen med opgavestyringen, og der findes f.eks. indbyggede workflows til automatisk håndtering af:

 • Udløbet indhold
 • Indhold med snarligt udløb
 • Indhold med fejl/overtrædelser (f.eks. WCAG-fejl eller døde links)
 • Indhold der kræver revision
 • Filer med snarligt udløb
 • Nedlagte AD-brugere

Opsætning af workflows er simpelt, og foregår ved at vælge den ønskede workflowtype, og følge instruktionerne. Hvis en redaktør f.eks. vil oprette et workflow ift. snarligt udløbet indhold, vil vedkommende blot skulle definere, hvor mange dage før indholdets udløb, at workflowet skal eksekveres, samt hvilken bruger, der skal være ansvarlig for at håndtere opgaven. Efterfølgende vil workflowet holde øje med indholdet, og når det valgte tidspunkt er nået, vil den automatisk oprette en opgave til den ansvarlige bruger, samt advisere vedkommende herom via e-mail. Efterfølgende vil det oprettede workflow blive præsenteret under ”Igangværende workflows”, og foldes denne ud, vil man kunne se en historik over de handlinger, som workflowet har udført. Workflowet vil desuden løbende påminde brugeren via e-mail om opgaver, der ikke er udført. Så hvis brugeren f.eks. har en opgave relateret til en side med et dødt link, vil workflowet med jævne mellemrum sende en ny e-mail til brugeren, indtil fejlen er rettet.

Oppetids- og svartidsgaranti
Klik her for at læse mere om Oppetids- og svartidsgaranti

Oppetids- og svartidsgaranti

Med moliri er i garanteret en oppetid på minimum 99.50% (ekskl. planlagt vedligehold), og løsningen siker samtidig, at alle indholdssider uden en stor mængde billeder eller video, får en samlet performance score på minimum 90 med Google PageSpeed.

Automatisk komprimering af billeder
Klik her for at læse mere om Automatisk komprimering af billeder

Automatisk komprimering af billeder

Billeder skaleres automatisk efter slutbrugerens skærmstørrelse. I tilfælde af, at brugeren anvender en mobil, skaleres billedet til en passende størrelse. På den måde øges performance, fordi systemet ikke ”spørger” om unødvendige pixels. Samtidig håndterer moliri den optimale lagring, gennem en såkaldt hot/cold tier lagringsmodel. Det er en intelligent måde at lagre et billede på, fordi det både reducerer jeres løsnings ressourceforbrug, men samtidig sikrer, at billedet serveres lynhurtigt til slutbrugeren.

CDN-caching
Klik her for at læse mere om CDN-caching

CDN-caching

CDN-caching sikrer ultrahurtig levering af indhold og billeder til slutbruger.

Lazy load
Klik her for at læse mere om Lazy load

Lazy load

Lazy load af billeder sikrer, at billedet først loades, idet brugeren efterspørger det (dvs. scroller ned til det område på siden, hvor billedet er placeret). Det forbedrer performance på resten af siden og løsningen generelt.

WebP-format
Klik her for at læse mere om WebP-format

WebP-format

WebP-formatet er en avanceret komprimeringsmetode til at reducere størrelsen på billeder, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Webløsninger, der bruger WebP-billeder, kan indlæses hurtigere, og reducerer samtidig miljøbelastningen.

HTTP/2
Klik her for at læse mere om HTTP/2

HTTP/2

Anvendelse af HTTP/2 i moliri sikrer hurtigere load hastighed for webløsninger, da “kommunikationen” mellem server og browser er forbedret.

Skalerbart driftsmiljø
Klik her for at læse mere om Skalerbart driftsmiljø

Skalerbart driftsmiljø

moliri er fuldt ud skalerbar. I praksis fungerer det vha. automatisk registrering af CPU- og hukommelsesforbrug. I tilfælde af en overskridelse af visse grænseværdier, iværksættes en automatiseret skalering af den enkelte service, så denne får tilkoblet yderligere serverressourcer. Fordelen er, at jeres løsning bliver skalerbar i forhold til at øge eller reducere ressource størrelse og kapacitet, og dermed altid sikre en god performance på løsningen - også ved f.eks. spidsbelastninger eller samfundskritiske situationer, hvor mængden af besøgende og dermed belastningen på serveren tager til.

SEO-venlig løsning
Klik her for at læse mere om SEO-venlig løsning

SEO-venlig løsning

Indhold kan og skal optimeres til søgemaskiner uden at skabe mere arbejde for redaktøren. Derfor er moliri både fra et teknisk og et indholdsmæssigt perspektiv optimeret ift. søgemaskiner. Rent teknisk sikres en maksimal synlighed og tilstedeværelse i søgemaskiners søgeresultater på en række måder, herunder eksempelvis:

 • moliri understøtter loven om webtilgængelighed, som også belønnes af søgemaskiner.
 • Gennem en lang række tiltag sikres en høj performance, som også belønnes af søgemaskiner.

Generelt belønner søgemaskiner såsom Google godt indhold, og moliri hjælper jeres redaktører med at sikre indholdets kvalitet, allerede inden det bliver publiceret og indekseret af søgemaskiner. Dette blandt andet ved at underrette redaktøren om evt. stavefejl, døde links, eller webtilgængelighedsproblemer i indholdet. moliri gør det også muligt for jer at lade det samme indhold være tilgængeligt flere steder. Det betyder, at der kan skabes flere og bedre brugerrejser, hvilket belønnes af brugerne, der anvender søgemaskinerne – og samtidig undgås duplikeret indhold, som nedprioriteres af søgemaskinerne.

Indbyggede SEO anbefalinger
Klik her for at læse mere om Indbyggede SEO anbefalinger

Indbyggede SEO anbefalinger

Når indhold oprettes, er det muligt at skrive en titel og beskrivelse, som automatisk genanvendes af systemet til søgemaskineoptimering. Men tilkoblet begge felter er også en anslagstæller, som fortæller redaktøren, hvor mange tegn Google anbefaler at bruge for henholdsvis titel og beskrivelse ift. søgeoptimering.

SEO værktøjer til redaktøren
Klik her for at læse mere om SEO værktøjer til redaktøren

SEO værktøjer til redaktøren

Redaktørerne vil have mulighed for at optimere indholdet yderligere ift. SEO på følgende måder:

 • Sideindstillinger, der gør det muligt at bestemme, om søgemaskinernes crawlere må besøge og/eller indeksere en side eller ej.
 • Sideindstillinger, der gør det muligt at bestemme, om siden skal vises/skjules i XML sitemap.
 • Sideindstillinger, der gør det muligt at berige en side med relevante nøgleord.
Robots.txt
Klik her for at læse mere om Robots.txt

Robots.txt

Giver mulighed for at bestemme, hvilke dele af websitet, som søgemaskiner må indeksere, og hvor de kan finde jeres sitemap.

Sikker hosting
Klik her for at læse mere om Sikker hosting

Sikker hosting

moliri bliver hostet i et krypteret Microsoft Azure Cloud miljø, som kun giver adgang til godkendte medarbejdere jf. persondataforordningen. Microsoft investerer årligt 1 mia $ på forskning i og udvikling af cybersikkerhed, og har over 3500 sikkerhedseksperter dedikeret til datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. En tryghed og sikkerhed til gavn for vores fælles interesse, beskyttelse af personfølsomme data. 

Indbygget sikkerhed
Klik her for at læse mere om Indbygget sikkerhed

Indbygget sikkerhed

Den indbyggede sikkerhed omfatter følgende:

 • Sikker som standard
  • moliri afvikles i et sikkert miljø, adskilt fra den underliggende infrastruktur.
 • Operativsystemets sikkerhed
  • Operativsystemet opdateres automatisk med de nyeste sikkerhedsopdateringer.
 • Sandboxing
  • Hver moliri løsning kører inde i et sikkert sandbox-miljø, som isolerer hver applikation fra andre og begrænser systemniveau-operationer.
 • Separation af administration og frontend
  • moliri anvender ikke en gammeldags CMS-arkitektur, men er baseret på headless CMS-arkitektur. En af fordelene ved dette er, at administrationssystemet ikke er på samme netværk som frontend, og dermed er det sværere for eksempelvis ondsindede hackere at angribe systemet.  
Netværkssikkerhed
Klik her for at læse mere om Netværkssikkerhed

Netværkssikkerhed

Netværkssikkerheden i moliri omfatter følgende:

 • Virtuel netværksintegration 
  • moliri er integreret med bagvedliggende microservices og storage igennem et virtuelt netværk, hvilket giver et ekstra lag af netværksisolering.
 • IP-restriktioner
  • Det er muligt at sætte IP-restriktion på for at sikre, at kun bestemte IP-adresser kan få adgang til webapplikationen. F.eks. i forbindelse med anvendelse til intranet.
 • Secure Sockets Layer (SSL)
  • moliri understøtter som standard SSL/TLS for at sikre data under overførsel.
 • Content Security Policy (CSP)
  • moliri understøtter som standard CSP, som definerer regler for, hvad der downloades til slutbrugers browser. Det er således kun filer relateret til afviklingen af moliri, der downloades til slutbrugers enhed, hvilket øger sikkerheden for, at der ikke kan downloades kompromitterende software til slutbruger.
Datasikkerhed
Klik her for at læse mere om Datasikkerhed

Datasikkerhed

Datasikkerheden i moliri omfatter følgende:

 • Datakryptering
  • Data i hvile krypteres som standard.
 • HTTPS
  • Understøtter sikker datatransmission.
 • Storage
  • Al storage er en del af et lukket virtuelt netværk.
 • KeyVaults
  • Alle nøgler, secrets, certifikater og andre følsomme oplysninger gemmes i Azure Key Vault. Det betyder, at der ikke er nogen applikationskode, der har kendskab til disse følsomme oplysninger. Dette minimerer risikoen for utilsigtet eksponering. Azure Key Vault understøtter desuden automatiseret rotation, hvilket reducerer risikoen for kompromittering på grund af gamle eller udsatte nøgler.
Overvågning og logging
Klik her for at læse mere om Overvågning og logging

Overvågning og logging

Overvågning og logging i moliri omfatter følgende:

 • Azure Monitor
  • Hjemmesidens helbred og ydeevne overvåges kontinuerligt af medarbejdere fra Bleau. I tilfælde af sikkerhedsproblemer er der opsat alarmer, som advarer medarbejdere hos Bleau.
 • Diagnostisk logging
  • Logs er aktiveret for webserverdiagnostik og applikationsdiagnostik.
 • Revision
  • Enhver handling på en moliri logges til revisionsformål.
Azure Defender
Klik her for at læse mere om Azure Defender

Azure Defender

Azure Defender er en udvidelse af Microsofts Azure Security Center, der leverer avancerede trusselsbeskyttelsesfunktioner til Azure-ressourcer. I forhold til moliri gælder der specifikt følgende faciliteter og beskyttelsesfunktioner:

 • Advarsler om potentielle sikkerhedstrusler
  • Azure Defender overvåger kontinuerligt moliri Public for usædvanlige og potentielt skadelige aktiviteter. Hvis der registreres en trussel, genererer den en sikkerhedsadvarsel i Azure Security Center.
 • Beskyttelse mod fjernbetjeningsangreb
  • Defender hjælper med at identificere og blokere forsøg fra ondsindede aktører, der prøver at udnytte sårbarheder i moliri for at opnå fjernadgang.
 • Beskyttelse mod SQL-injektionsangreb
  • Azure Defender kan opdage forsøg på SQL-injektion, en almindelig metode, som angribere bruger til at manipulere databaser via en webapplikation.
 • Beskyttelse mod web shell angreb
  • Web shells er ondsindede scripts eller kodebidder, som angribere kan placere på en server for at få adgang til den eller kontrollere den. Azure Defender identificerer og advarer om potentielle web shell-aktiviteter.
 • Adaptive application controls
  • Infrastrukturen bag moliri er konstrueret til at kunne afvikle moliri, og ikke noget som helst andet. Der kan dermed ikke afvikles anden form for programmel.
 • Integrerede visuelle rapporter og dashboards
  • Defender giver dig et visuelt overblik over sikkerhedsstatus og -advarsler via Azure Security Center's dashboard. 
Mikroservice-arkitektur
Klik her for at læse mere om Mikroservice-arkitektur

Mikroservice-arkitektur

moliri Public anvender en microservice-arkitektur. En microservice-arkitektur er en arkitektonisk stil, der bryder en applikation op i mange små, uafhængige tjenester, der kører som separate processer og kommunikerer over et netværk, typisk via HTTP/REST eller andre lette protokoller. Når det kommer til sikkerhed, tilbyder en microservice-arkitektur følgende fordele: 

 • Mindre overflade for angreb
  • Da hver microservice kun eksponerer den funktionalitet, den er ansvarlig for, reduceres den samlede overflade for potentielle angreb.
 • Isolering
  • Hvis en microservice bliver kompromitteret, er det mindre sandsynligt, at angriberen får adgang til hele systemet, fordi tjenesterne er isoleret fra hinanden.
 • Opdateringer og patches
  • I stedet for at opdatere en stor monolitisk applikation, kan vi hurtigt patche en enkelt microservice, hvis en sikkerhedsbrist bliver opdaget.
 • Robusthed
  • Hvis en microservice fejler, vil det ikke nødvendigvis påvirke de andre tjenester. Dette kan forhindre fejlkaskader, hvor en fejl i én del af systemet fører til fejl i andre dele.
 • Netværkssikkerhed
  • Kommunikation mellem tjenester er sikret ved hjælp af protokoller som TLS.
 • Separate databaser
  • I moliri har hver tjeneste sin egen database. Dette kan forhindre en angriber i at få adgang til alle data, hvis én database bliver kompromitteret.
 • Scanning og monitoring
  • Da hver microservice ofte er enklere end en stor monolitisk applikation, kan det være lettere at scanne for sårbarheder og overvåge for mistænkelige aktiviteter. 
DDoS-beskyttelse
Klik her for at læse mere om DDoS-beskyttelse

DDoS-beskyttelse

moliri hostes i Microsoft Azure. Azure’s globale netværk har indbygget beskyttelse imod meget store DDos-angreb, som kan påvirke hele infrastrukturen. Det betyder, at moliri automatisk er en del af den beskyttelse, som ydes imod de mest almindelige DDoS-angreb.  

Individuelt tilpasset beskyttelse imod DDoS-angreb kan tilkøbes vha. sikkerhedspakken ”Azure DDoS Protection Standard”. 

Hurtig genskabelse af hjemmeside
Klik her for at læse mere om Hurtig genskabelse af hjemmeside

Hurtig genskabelse af hjemmeside

Skulle uheldet være ude, så er det qua moliri's arkitektur nemt at etablere en ny hjemmeside. Dette skyldes, at al indhold er replikeret flere forskellige steder. Både som backup og også som replikering. I modsætning til gammeldags CMS-arkitektur, hvor indhold kun eksisterer ét sted.  

Azure WAF
Klik her for at læse mere om Azure WAF

Azure WAF

Azure WAF (Web Application Firewall) er en del af Microsofts Azure-platform, og er designet til at beskytte webapplikationer mod forskellige trusler ved at filtrere og overvåge HTTP-trafik mellem en webapplikation og internettet. Her er nogle nøglepunkter om Azure WAF: 

 • Beskyttelse mod trusler
  • Azure WAF kan hjælpe med at beskytte mod mange almindelige webbaserede angreb, såsom SQL-injektion, cross-site scripting (XSS) og andre trusler.
 • Tilpasning
  • Brugere kan tilpasse regelsæt baseret på deres specifikke behov. Dette gør det muligt at indstille WAF til at genkende og blokere specifikke mønstre eller trusler.
 • Integration med Azure Application Gateway
  • Azure WAF er tæt integreret med Azure Application Gateway, hvilket giver yderligere beskyttelse og belastningsafbalancering til webapplikationer.
 • OWASP-regelsæt
  • WAF leveres med et standard regelsæt baseret på OWASP's Top 10 trusler, hvilket giver en solid base for beskyttelse.
 • Central styring
  • Azure WAF giver mulighed for central styring og overvågning af sikkerhedspolitikker på tværs af flere applikationer.
 • Skalerbarhed
  • Som med mange Azure-tjenester, kan WAF nemt skaleres for at imødekomme stigende trafikbehov.
 • Overvågning og rapportering
  • Azure WAF tilbyder detaljerede logfiler og overvågningsværktøjer, så du kan holde øje med trusler og reagere hurtigt, når noget opdages. 

For dem, der driver webapplikationer i Azure, kan WAF være en væsentlig komponent for at sikre, at disse applikationer i endnu højere grad er beskyttet mod trusler og angreb. 

ISAE 3000 erklæring
Klik her for at læse mere om ISAE 3000 erklæring

ISAE 3000 erklæring

Bleau A/S, der står bag moliri, er ISAE3000 certificeret efter standarder ISO 27701 samt ISO 27001/2, og rapporterer årligt en uafhængig ISAE3000 revisorerklæring. Jeres garanti for efterlevelse af GDPR og den generelle it-sikkerhed.

WCAG & GDPR garanti
Ubegrænset support
Klik her for at læse mere om Ubegrænset support

Ubegrænset support

Med moliri har I altid ubegrænset support i forhold til hjælp til brugen af tjenesterne, vedledning i funktionalitet, eller ved evt. fejlrapportering. Supporten omfatter altid ubegrænset adgang til:

 • Kundeunivers med løbende nyhedsstrøm om nye funktioner og moduler
 • Gennemgribende e-learning område med udtømmende videoguides og undervisningsmateriale
 • Online inspirationskatalog med overblik over alle designkomponenter og gode eksempler fra andre kunder
 • Personlig betjening gennem supporttelefonen fra 8.00 – 16.00 mandag-fredag
 • Helpdesk for digitale supporthenvendelser 24/7

For kunder med standard pakke og opefter, gælder i øvrigt også:

 • Hotline tlf. uden for åbningstid
 • Fast kontaktperson (CSM)
 • Halvårlige statusmøder

Har man som kunde, ønske om specialudvikling eller ekstraordinære konfigurationer, tilbyder vi en serviceaftale på et klippekortsystem.

Opgraderinger
Klik her for at læse mere om Opgraderinger

Opgraderinger

Som en del af jeres abonnement, håndterer vi løbende opdateringer af moliri. moliri er en fremtidssikret løsning, og løbende opdateringer håndteres fra centralt hold, hvor vi hurtigt kan release til alle kunder, når der sker optimeringer, ændringer af hensyn til lovgivning, cybersikkerhed, eller teknologisk fremdrift. Igen er det en stor fordel, at løsningen leveres som ægte SaaS, da opdateringer dermed kan rulles ud til alle kunder på én gang. Med moliri undgår I med andre ord komplicerede opgraderingsforløb og udfordringer med løbende at genskabe funktionalitet, design etc.

Videreudvikling
Klik her for at læse mere om Videreudvikling

Videreudvikling

moliri er baseret på en abonnementsmodel, som både dækker over drift, fejlretning og nyudvikling. I abonnementet indgår der dermed også tid til produktudvikling. Grundlæggende ser vi al nyudvikling som standardiseret software, der skal tjene mange brugere, og derfor er det vores kunders ønsker og behov, der ligger til grund for al vores udvikling.

Gennem vores Udviklingsfællesskab favner vi en rig og intens dialog med vores kunder om produktudvikling - og vi værner meget om dette, da den indsigt vi får fra vores kunder, er med til at berige vores tjenester og gøre os endnu skarpere på, hvad der rører sig i branchen.

Læs mere om, hvordan vi samarbejder med vores kunder om produktudvikling i afsnittet "Udviklingsfællesskab".

Udviklingsfællesskab
Klik her for at læse mere om Udviklingsfællesskab

Udviklingsfællesskab

Vi er, som leverandør af digitale brancheløsninger, fokuserede på at udvikle vores løsninger ud fra målsætningen om, at vores tjenester altid er meningsfulde, relevante, og dermed værdiskabende for vores kunder. Derfor bliver I som kunde automatisk en del af vores Udviklingsfællesskab, og får dermed også stor medindflydelse på vores produktudviklinger.

Vores landsdækkende udviklingsfællesskab består af repræsentanter fra alle vores kunder, og er med +50 offentlige kunder, landets største og ældste udviklingsfællesskab inden for vores domæneomåde. Vi har faste rutiner for at håndtere og strategisk indtænke input fra vores kunder i vores generelle roadmap for moliri, og disse metoder inkluderer blandt andet:

 • ERFA-møder - to årlige fysiske workshops med fokus på roadmap samt inspirerende oplæg fra eksterne oplægsholdere
 • Webinars -  løbende opdateringer på seneste og kommende udviklinger samt fokus på særskilte relevante emner
 • Statusmøder - med fokus på jeres anvendelse af moliri og løsningens understøttelse af jeres slutbrugere
 • Tekniske ERFA-grupper - med udvalgte kundeambassadører til sparring og input ift. udvikling af kommende features
 • Kundeunivers - et indbygget kundeområde med opdaterede produktnyheder og udtømmende videoguides
 • ... og meget mere

 

Databehandleraftale & SLA-aftale

moliri er produceret af:

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@moliri.dk

Telefontider support

Genveje til