Skip til hoved indholdet

Funktioner

moliri indeholder alt det I forventer af et CMS system - og meget mere. Her kan I se et udpluk af de mange features, der tilbydes i platformen.

  Hjem Funktioner

Vælg et område, for at dykke ned i funktionerne

Funktionsliste

Via AD integrationen synkroniseres jeres Azure Active Directory med moliri. Dette sikrer først og fremmest, at jeres medarbejderes adgang til løsningen sker i et sikkert miljø. Men gennem integrationen får I også mulighed for at udstille diverse kontaktinformationer på jeres løsning, f.eks. til afdelinger eller medarbejdere. Kontaktinformationer kan præsenteres gennem en række brugervenlige visninger, såsom kontaktbannere, listevisninger, eller organisationsdiagrammer, og gennem fleksible regler håndteres supplerende information, som ikke findes i AD´et. Helt konkret er integrationen i stand til at sikre, at al vedligehold af jeres kontaktoplysninger sker fra centralt hold.

Med Multifactor Authentication (MFA) og Single Sign-On (SSO).

I moliri er der omfattende muligheder for brugerstyring. Den indbyggede rettighedsstyring gør det muligt at definere følgende rettighedsniveauer:

 • Full control
 • Design
 • Edit
 • Contribute
 • Read
 • Limited access
 • View only

Med de mange forskellige adgangsniveauer bliver det muligt at granulere jeres brugergruppers rettighedsniveauer efter behov. Bestemte brugergrupper kan således have bestemte rettigheder til både moduler og/eller funktioner i modulet. For eksempel er det muligt at have redaktører, som kun kan skrive indhold, men ikke publicere. Ligeledes vil det være muligt at tilkoble f.eks. fagredaktører, som kun skal godkende indhold, men ikke tilgå og rette indhold.

Den indbyggede rettighedsstyring understøtter både en større sikkerhed i løsningen, ligesom det også mindsker risikoen for fejl blandt jeres brugere. Den afledte effekt for redaktørerne er naturligvis, at de oplever brugergrænsefladen som mere målrettet og derfor nemmere at arbejde i.

Funktionsliste

Channels samler alle jeres kanaler ét sted. Det er herfra, at administrationen af jeres sites foregår, og det er også her, at der kan oprettes nye sites. Både administrationen af sites samt håndtering af governance og sikkerhed styres centralt, hvilket gør det både nemt at administrere alle kanaler, og samtidig opnå compliance på tværs.

Med moliri kan I bruge og genbruge indhold på tværs af alle jeres sites - uanset om der er tale om hjemmeside, intranet, eller noget helt tredje. Muligheden for at publicere indhold til flere kanaler på samme tid, sparer jer tid, både i indholdsoprettelsen, men også i den efterfølgende vedligehold.

Med moliri kan I selv oprette nye sites. Det tager kun 2 minutter, og I kan oprette så mange, I vil. Når et nyt site oprettes, sørger automatiserede processer for, at det valgte layout implementeres, og at sitet samtidig nedarver de rettigheder og funktioner, som I har defineret. F.eks. vil et nyt site typisk få tilkoblet statistikker og cookie banner automatisk gennem oprettelsen, så det kan tage højde for den trafik og de cookies, der er på sitet.

Funktionsliste

moliri er baseret på et omfattende designbibliotek, som består af en lang række byggeklodser, der kan sammensættes på et utal af forskellige måder. Mange af byggeklodserne har også flere designversioner, man kan vælge mellem. F.eks. kan der på nuværende tidspunkt, vælges mellem syv forskellige designudgaver af et hero-banner. Hver designversion kan derudover også have forskellige indstillingsmuligheder ift. f.eks. farver, brug af call to action, vandmærke mv. Dermed får I utrolig stor fleksibilitet ift. at sammensætte præcis de komponenter, som giver mening for jer.

Vi udvider konstant biblioteket med nye designkomponenter, og dermed bliver det også nemmere for jer, løbende at forny jer i takt med at jeres og brugernes behov ændres med tiden.

Samtlige komponenter i designbiblioteket er naturligvis allerede udviklet efter Mobile First principper, gennemtestet med fokus på UX, og valideret ift. webtilgængelighed. I kan derfor i højere grad fokusere på, hvilken sammensætning af designkomponenter, der giver mening ud fra jeres kontekst. Resultatet er, at I meget hurtigere kan tage løsningen i brug, og dermed også minimere ressourcetrækket på jeres organisation.

moliri er bygget til at favne jeres unikke identitet gennem designet. Ved oprettelse af ethvert site i moliri, vælges indledningsvist et layout. Layoutet styrer alle styling parametre, herunder f.eks. farver, skrifttyper, og det generelle designmæssige udtryk. Det er helt naturligt, at layouts genanvender designprincipper, så det er tydeligt, at der er tale om sites fra jeres organisation. Men der er stor mulighed for at indarbejde masser af ”look and feel design” i de forskellige layouts, som giver mulighed for at oprette nye sites, som ser væsentligt anderledes ud end andre sites. Det kan f.eks. være gavnligt, hvis jeres løsning skal favne meget varierende sites med forskellige formål.

moliri indeholder en række fleksible moduler til opsætning af guidede forløb, som via brugervenlige proces flows og et godt servicedesign, giver jeres redaktører muligheden for at målrette indholdet til den enkelte, og dermed gøre digital selvbetjening enkelt og overskueligt for den besøgende. Helt konkret består modulerne af forskellige call-to-action elementer og grafiske step-by-step komponenter, som nemt strikkes sammen til den givne kontekst. Derudover indeholder moliri også en komponent til visualisering af en tidslinje eller proces, som nemt kan anvendes for at give brugeren bedre overblik over komplekse scenarier med flere faser eller udfald.

Guidede forløb er designet til at tilgodese brugernes forskellighed, med det formål at kunne møde slutbrugeren i deres konkrete situation. Modulerne kan anvendes til at optimere betjeningen af jeres besøgende på en lang række områder, f.eks. ved at guide dem gennem relevante serviceområder, give dem overblik, eller hjælpe dem med at finde de rigtige kontaktinformationer.

Funktionsliste

Indholdsoverblikket er et governance dashboard, der indeholder en lang række rapporter og overtrædelser for alle sites, herunder eksempelvis:

 • Webtilgængelighed
 • Døde links
 • GDPR
 • Lix-score

Sideoverblikket er et dashboard, der viser indblik, rapporter og overtrædelser for alle publicerede sider. Dashboardet indeholder endvidere et detaljeret dashboard for alle sider, der blandt andet rapporterer om:

 • Webtilgængelighed
 • Døde links
 • GDPR
 • Lix-score
 • Statistikker

Rapporter holder styr på alt jeres indhold ift. aktualitet. Her er det f.eks. muligt at få et overblik over:

 • Ubrugt indhold/filer/billeder
 • Indhold/filer/billeder med snarligt udløb
 • Indhold der kræver revision

En feature, der giver mulighed for at lave en global udskiftning af en ansvarlig redaktør, som især er brugbart, når der sker udskiftning i organisationen.

Indbygget statistikmodul med en række dashboards, der præsenterer de vigtigste nøgletal samt statistikker for løsningens stabilitet. Der findes eksempelvis dashboards med statistikker på sider, brugere, og performance. Brug de indbyggede dashboards til at få indsigt i løsningen eller til afrapportering ift. f.eks. svartider og oppetider.

I moliri ligger også en lang række workflows skabeloner, som I kan benytte efter behov til at automatisere den løbende vedligehold. Workflows er sømløst bundet sammen med opgavestyringen, og der findes f.eks. indbyggede workflows til automatisk håndtering af:

 • Udløbet indhold
 • Indhold med snarligt udløb
 • Indhold med fejl (f.eks. WCAG fejl eller døde links)
 • Indhold der kræver revision
 • Nedlagte AD brugere

Workflows kan enten tilkobles direkte til en specifik side eller til en hel indholdstype. Opsætning af workflows er simpelt, og foregår ved at vælge den ønskede workflowtype, og følge instruktionerne i platformen. Efterfølgende vil workflowet holde øje med indholdet, og når det valgte parameter er opnået (f.eks. der er opstået et dødt link), vil den automatisk oprette en opgave til den ansvarlige bruger, samt advisere vedkommende herom via e-mail.

Et GDPR-sikret og webtilgængeligt cookie modul, der er giver en samlet statistik og overblik over anonymiserede besvarelser gennem cookiebanneret.

Funktionsliste

Via AD integrationen synkroniseres jeres Azure Active Directory med moliri. Dette sikrer først og fremmest, at jeres medarbejderes adgang til løsningen sker i et sikkert miljø. Men gennem integrationen får I også mulighed for at udstille diverse kontaktinformationer på jeres løsning, f.eks. til afdelinger eller medarbejdere. Kontaktinformationer kan præsenteres gennem en række brugervenlige visninger, såsom kontaktbannere, listevisninger, eller organisationsdiagrammer, og gennem fleksible regler håndteres supplerende information, som ikke findet i AD´et. Helt konkret er integrationen i stand til at sikre, at al vedligehold af jeres kontaktoplysninger sker fra centralt hold.

Aktivitetskalenderen præsenterer en brugervenlig visning over jeres begivenheder, med en detaljeside til hver begivenhed. Aktivitetskalenderen kan integreres med kendte 3. parts tjenester såsom:

 • Kultunaut
 • PlaceToBook
 • NemTilmeld

Integrationen er i stand til at hente tekster fra Borger.dk, enten gennem artikelvælgeren som almindeligt indhold, eller som mikroartikler præsenteret i en accordion.

moliri giver mulighed for at indlejre en chatbot, og der er allerede lavet integrationer til de mest gængse chatbot løsninger som f.eks:

 • Muni Chatbot
 • Kommune Kiri
 • Ace Chat

moliri er bygget på åbne standarder, og indeholder derfor også et veldokumenteret API, som nemt kan anvendes til at lave integrationer til andre 3. parts tjenester. Med moliri er der ingen begrænsninger for custom plugins, og er ready-to-use ift. opkobling mod mange kendte systemer som anvendes i det offentlige.

Integrationen giver mulighed for at indlejre GIS kort på en given side - enten via Septima i form af JavaScript eller iframe.

Integrationen giver mulighed for at indsætte et HTML script på en given side.

Integrationen giver mulighed for at indsætte en iframe på en given side.

Jobopslag præsenterer en liste over jeres ledige stillinger, med en detaljevisning dedikeret til hver stilling. Jobopslag kan integreres med kendte 3. parts HR-tjenester såsom:

 • Emply 
 • Signatur
 • HR-Skyen
 • HR Manager

Integration til jeres postlister, så de kan vises på sitet i et passende design.

Integrationen giver mulighed for at implementere et RSS feed på en given side.

moliri indeholder egen søgning, men derudover er der også mulighed for at integrere med gængse 3. parts tjenester såsom Cludo.

moliri er integreret med oEmbed, og er dermed forberedt til indlejring af indhold fra en lang række kanaler, herunder eksempelvis:

 • Youtube
 • Vimeo
 • Flickr
 • Dream Broker
 • TwentyThree

Funktionsliste

Mediebiblioteket i moliri håndterer regler for upload, analyse, og bearbejdning af både dokumenter og mediefiler, og er i stand til at aflæse billedets metadata automatisk og gemme denne information sammen med billedet. I forbindelse med upload gives der mulighed for, at redaktøren kan indtaste yderligere metadata samt administrere samtykke og regler for arkivering. Filer vedligeholdes dermed via metadata og regler for brug, udløb, og sletning, og samtidig sørger indbyggede procedurer for automatisk at håndtere den optimale lagring, afhængigt af hvor meget load, der er på mediet. Metoderne, der anvendes, giver samlet set en række fordele i form af optimeret søgning, bedre performance, og øget sikkerhed.

Mediebiblioteket i moliri er forsynet med kunstig intelligens (AI), og ved upload scannes enten billedet eller filen igennem med brug af kunstig intelligens. Dette anvedes til en række formål, herunder f.eks. ift. automatisk at tilføje alternative tekster på billeder for at sikre compliance ift. webtilgængelighed, eller til at scanne, hvorvidt et billede indeholder personer, og dermed kræver indhentning af samtykkeerklæring forud for publicering. moliri Media Service er også i stand til at vurdere, om indholdet er af upassende karakter, f.eks. ved nøgenhed. Derudover bruges der også kunstig intelligens til at berige billedet eller filen med relevante tags, som tilknyttes filen som metadata. Disse kan efterfølgende bruges til nemt at fremsøge billedet. Uploades f.eks. et billede af en kvinde med  blå cykel, vil der automatisk blive tilføjet tags "kvinde", "blå", ”cykel” til billedet. En efterfølgende søgning på tagget ”cykel” vil resultere i en visning af alle billeder, som matcher dette tag.

moliri skalerer og komprimerer altid automatisk jeres billeder ift. skærmens størrelse. Men med fokuspunkter får I en feature, der gør det muligt at optimere visningen af billeder yderligere på henholdsvis tablets og mobil. Det gælder især på billeder, hvor det vigtige i billedet ikke er placeret centralt. Redaktøren kan således sætte et fokuspunkt på billedet, som sikrer, at systemet fastholder fokus på det vigtige i billedet, samtidig med at billedet skaleres til f.eks. en mobil. 

moliri opsamler information om alle jeres medier, så I nemt kan få overblik over, hvilke billeder og filer, der ikke er i brug. Det hjælper jer med at håndtere den løbende oprydning, så løsningen ikke flyder over med uaktuelt indhold. Via workflows er det endvidere muligt at lave en automatisk oprydning.

Funktionsliste

moliri er optimeret til at understøtte jeres redaktører bedst muligt i arbejdet med formidling af digital kommunikation, og brugergrænsefladen og de mange indbyggede hjælpeværktøjer hjælper dem til at udføre det korrekt og hensigtsmæssigt. Resultatet er en intuitiv og redaktørvenlig brugeroplevelse, der gør det både nemt og tidsbesparende at arbejde med systemet - uden at gå på kompromis med compliance. Dermed kan jeres redaktører bruge mindre krudt på regler og procedurer, og i stedet fokusere på at bruge de mange redskaber til at skabe godt webindhold og inkluderende brugerrejser. 

moliri indeholder +60 forskellige indholds- og designkomponenter, der kan betragtes som byggeklodser. Disse byggeklodser bruges til at opbygge jeres løsning. Eksempler på byggeklodser kan være:

 • Hero banner
 • Accordion
 • CTA knap
 • Citat
 • Guidet forløb
 • Pop-up banner
 • Faktaboks
 • Indholdsbanner
 • Tidslinje etc.

Læs mere om dette under design.

Via en indholdstypedesigner er det muligt at oprette nye indholdstyper og rette i eksisterende. I indholdstypedesigneren kan der vælges mellem alle de +60 byggeklodser, der er i systemet. Indholdstyper komponeres dermed ved hjælp af disse byggeklodser, og frontenden forstår automatisk, ved hjælp af de vedtagne designprincipper, hvordan den skal præsentere byggeklodserne på et givent site. Indholdstyper er dynamiske, og derfor vil det være muligt for jer enten at tilføje eller omrokere byggeklodser uden konsekvens for det indhold, der allerede er opbygget gennem indholdstypen.

Indholdet er også dynamisk, og derfor er det ikke nødvendigt at udfylde alle byggeklodser. Systemet aflæser helt automatisk, om en given indholdskomponent er udfyldt eller ej. Hvis noget ikke er udfyldt, vil den sørge for at tilpasse de resterende elementer herefter. moliri giver dermed jeres redaktører mulighed for at anvende de mange indholdskomponenter i den rette kontekst, uden at øge kompleksiteten i indholdsoprettelsen.

Ved oprettelse af indhold går redaktøren igennem et flow, som validerer og kvalificerer indholdet, allerede inden det publiceres på sitet. F.eks. tjekkes indholdet igennem for:

 • Webtilgængelighed
 • Døde links
 • GPDR overtrædelser
 • Lix-score

moliri indeholder også en indbygget opgavestyring, som via dialogværktøj og notifikationer, binder medarbejderne sammen ift. den løbende vedligehold og optimering af indholdet. Opgaver kan enten oprettes generisk, eller gennem indholdsoprettelsen, og ved oprettelse af enhver opgave, uanset om dette sker manuelt eller automatisk, udløses en e-mail notifikation til både opretter og den opgaveansvarlige. Alle handlinger på en opgave, såsom kommentarer eller ændring af status, vil ligeledes udløse en e-mail notifikation til de involverede parter.

Opgavestyringen er endvidere sømløst bundet sammen med en lang række prædefinerede workflows, som I kan benytte efter behov til at automatisere arbejdsgange, f.eks. i forbindelse med yderligere effektivisering af den løbende vedligehold.

moliri indeholder modulet Redirects, som bruges til at omdirigere sider. Redirects gør nemt og tidsbesparende for jer at arbejde med redirects i forbindelse med lanceringen af jeres nye løsning, og sikrer samtidig, at I bevarer placeringen i Googles søgeresultater. Og skulle I overse en side eller to, har vi lavet en smart "mente du" funktion, der automatisk foretager en søgning i alle sider, hvis en bruger lander på en 404-side. Dermed vil løsningen selv komme med forslag til indhold, som kunne være relevant for slutbrugeren.

 

Med moliri bliver det muligt for jer at arbejde med tags ift. selve placeringen af indhold, hvilket giver jer nogle vigtige fordele. For det første gør det moliri i stand til at autogenerere sider med indhold, der matcher bestemte tags, og dermed slipper I for at oprette rigtig meget navigation. Men derudover betyder det også, at jeres indhold bliver ultrafleksibelt, og kan bruges og genbruges på tværs af forskellige sites eller sider. Samtidig sikrer det også, at vedligehold af jeres indhold centraliseres, hvilket er en stor fordel ift. at opretholde den digitale hygiejne og undgå at løsningen ”sander til” over tid.

Funktionsliste

Indhold kan og skal optimeres til søgemaskiner uden at skabe mere arbejde for redaktøren. Derfor er moliri både fra et teknisk og et indholdsmæssigt perspektiv optimeret ift. søgemaskiner. Rent teknisk sikres en maksimal synlighed og tilstedeværelse i søgemaskiners søgeresultater på en række måder.

Generelt belønner søgemaskiner såsom Google godt indhold, og moliri hjælper jeres redaktører med at sikre indholdets kvalitet allerede inden det bliver publiceret og indekseret af søgemaskiner. Dette blandt andet ved at underrette redaktøren om evt. døde links eller fejl i indholdet. moliri gør det også muligt for jer at lade det samme indhold være tilgængeligt flere steder. Det betyder, at der kan skabes flere og bedre brugerrejser, hvilket belønnes af brugerne, der anvender søgemaskinerne – og samtidig undgås duplikeret indhold, som nedprioriteres af søgemaskinerne.

Når indhold oprettes, er det muligt at skrive en titel og beskrivelse, som automatisk genanvendes af systemet til søgemaskineoptimering. Men tilkoblet begge felter er også en anslagstæller, som fortæller redaktøren, hvor mange tegn Google anbefaler at bruge for henholdsvis titel og beskrivelse ift. søgeoptimering.

Gennem en række tiltag sikres en høj performance, som også belønnes af søgemaskiner. Disse inkluderer blandt andet:

 • Automatisk komprimering og lagring af billeder
 • DNS-caching
 • Lazy load af billeder
 • Anvendelse af WebP-formatet
 • Anvendelse af HTTP/2

moliri understøtter loven om webtilgængelighed, som også belønnes af søgemaskiner.

Redaktørerne vil derudover også have mulighed for at optimere indholdet yderligere på følgende måder:

 • Sideindstillinger, der gør det muligt at bestemme, om søgemaskinernes crawlere må besøge og/eller indeksere en side eller ej.
 • Sideindstillinger, der gør det muligt at bestemme, om siden skal vises/skjules i XML sitemap.
 • Sideindstillinger, der gør det muligt at berige en side med relevante nøgleord.

Giver mulighed for at bestemme, hvilke dele af websitet, som søgemaskiner må indeksere, og hvor de kan finde jeres sitemap.

Funktionsliste sikkerhed

moliri bliver hostet i krypteret Microsoft Azure Cloud miljø som kun giver adgang til godkendte medarbejdere jf. persondataforordningen. Microsoft investerer årligt 1 mia $ på forskning i og udvikling af cybersikkerhed, og har over 3500 sikkerhedseksperter dedikeret til datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. En tryghed og sikkerhed til gavn for vores fælles interesse, beskyttelse af personfølsomme data. 

moliri er bygget på en såkaldt mikroservice arkitektur, og udover at gøre platformen enormt fleksibel ift. videreudvikling, sikrer det også en mere modstandsdygtig løsning ift. cyberangreb. Med moliri er I ganske enkelt mindre udsat for cybertrusler sammenlignet med traditionelle CMS løsninger - og skulle cyberangrebet lykkes, kan en nedlagt løsning hurtigt genetableres pga. moliri's robuste systemarkitektur.

moliri er forsynet med automatisk systemovervågning med alarm. Her anvendes f.eks. scrubbing af forespørgsler, hvor mistanke om DDoS angreb, automatisk filtreres fra.

Alle services – inklusive bagvedliggende services – anvender TLS 1.3, som sikrer en krypteret forbindelse mellem besøgende og serveren.

Der anvendes HTTPS-protokol og dermed SSL på al kommunikation via internettet, og der er opsat regler for, at følsomme personoplysninger ikke kan transmitteres via e-mail.

Bleau A/S, der står bag moliri, er ISAE3000 certificeret efter standarder ISO 27701 samt ISO 27001/2, og rapporterer årligt en uafhængig ISAE3000 revisorerklæring. Jeres garanti for efterlevelse af GDPR og den generelle it-sikkerhed.

Funktionsliste performance

Med moliri er i garanteret en oppetid på minimum 99.50% (ekskl. planlagt vedligehold), og løsningen siker samtidig, at alle indholdssider uden en stor mængde billeder eller video, får en samlet performance score på minimum 90 med Google PageSpeed.

Billeder skaleres automatisk efter slutbrugerens skærmstørrelse. I tilfælde af, at brugeren anvender en mobil, skaleres billedet til en passende størrelse. På den måde øges performance, fordi systemet ikke ”spørger” om unødvendige pixels. Samtidig håndterer moliri den optimale lagring, gennem en såkaldt hot/cold tier lagringsmodel. Det er en intelligent måde at lagre et billede på, fordi det både reducerer jeres løsnings ressourceforbrug, men samtidig sikrer, at billedet serveres lynhurtigt til slutbrugeren.

DNS-caching sikrer ultrahurtig levering af indhold og billeder til slutbruger.

Lazy load af billeder sikrer, at billedet først loades, idet brugeren efterspørger det (dvs. scroller ned til det område på siden, hvor billedet er placeret). Det forbedrer performance på resten af siden og løsningen generelt.

WebP-formatet er en avanceret komprimeringsmetode til at reducere størrelsen på billeder, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Webløsninger, der bruger WebP-billeder, kan indlæses hurtigere, og reducerer samtidig miljøbelastningen.

Anvendelse af HTTP/2 sikrer hurtigere load hastighed for webløsninger, da “kommunikationen” mellem server og browser er forbedret.

moliri er fuldt ud skalerbar. De enkelte mikroservices kan skaleres enkeltvis og automatisk. Dette sker ved hjælp af en automatisk registrering af CPU- og hukommelsesforbrug. I tilfælde af en overskridelse af visse grænseværdier, iværksættes en automatiseret skalering af den enkelte mikroservice, så denne får tilkoblet yderligere serverressourcer. Fordelen er, at jeres løsning bliver skalerbar i forhold til at øge eller reducere ressource størrelse og kapacitet, f.eks. ved spidsbelastninger eller samfundskritiske situationer, hvor mængden af besøgende og dermed belastningen på serveren tager til.

Fremhævede moduler

Nyhedsbrevsmodul

Fleksibel abonnering efter kategorier, mulighed for at oprette manuelle nyhedsbreve, og indbygget digest feature.

Workflows

Automatiser jeres vedligehold. Brug de mange indbyggede workflows skabeloner, eller definer jeres egne.

Long read

Gør jeres PDF'er lækre, mobilvenlige, og webtilgængelige, med denne dynamiske indholdstype.

Filtreringsmodul

Byg nemt jeres egne overblikssider og listevisninger, og tilpas filtreringsmulighederne for slutbrugeren.

Formularmodul

Brugervenligt, GDPR-sikret, og sømløst integreret med workflows. Alt man har brug for i et formularmodul.

Aktivitetskalender

En brugervenlig visning af jeres begivenheder. Opret manuelt aktiviteter eller integrer med jeres fagsystem.

moliri er produceret af:

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@moliri.dk

Telefontider support

Genveje til