Skip til hoved indholdet

På trods af de spritnye cykler, viser det sig at være nemmere sagt end gjort at komme til Paris. Én af dine kolleger punkterer inden I når grænsen. To farer vild et sted i Tyskland. Og fire ved slet ikke, hvordan man bruger en cykel. 

Det virker måske lidt mærkeligt at starte dette blogindlæg med at snakke om cykler og Paris. Men faktisk minder ovenstående meget om den situation mange virksomheder oplever, når de har fået nyt intranet som digital arbejdsplads.  

“Her er det intranetsystem, I skal bruge fra nu af” 

Oftest er det teknologien, som dikterer, hvordan et intranet skal bruges og opleves. Det er faktisk et større problem end man umiddelbart skulle tro.  

Man kan kalde den slags intranets, hvor teknologien styrer, for bottom-up: Man starter fra bunden med et system eller en teknologi, der har både sine begrænsninger og sine muligheder. Herfra bygger man så opad. Teknologien udgør altså fundamentet - mens brugerne udgør den lille top, der først tænkes ind senere i forløbet.  

Med et bottom-up intranet er det brugerne, der skal tilpasse sig systemet. Og i disse tilfælde er det desværre sjældent at brugerne opnår en grundlæggende forståelse af, hvordan intranettet fungerer, samt hvorfor arbejdsprocesser og opgaveforløb tilrettelægges som de gør. 

Skab sammenhæng og nå jeres mål sammen

Sammenhæng i en virksomhed bygger på tre vigtige aspekter: Formål, Delagtiggørelse og Evne. Medarbejderne skal have viden om og adgang til alle tre elementer. Formål og Delagtiggørelsen sikres ved at inkluderer medarbejderen i, hvad der skal gøres. Hvad er målene? Hvorfor Paris og hvorfor cykle? Og hvordan når vi bedst derned gennem fælles planlægning? Rute, pauser og forplejning undervejs. Dernæst skal medarbejderne have stillet de rette redskaber til rådighed, så de kan udvikle deres evner til at udføre missionen. Her skal der være rum til fleksibilitet og personlighed - noget som er svært, hvis teknologien alene dikterer rammerne. For nogle er det naturlige valg en racercykel, mens andre har behov for en kombination af komfort og hjælp til bakkerne: De vælger en el-cykel.  

At nå sine måle som virksomhed handler i høj grad om anerkendelse af medarbejderne og deres rolle i virksomheden. Her spiller vidensdeling en vigtig rolle: Anerkendelse kræver inddragelse og opmærksomhed, to elementer som opnås ved netop vidensdeling. Hos moliri arbejder vi altid med ADKAR-modellen i baghovedet - og derfor er den succesfulde vidensdeling en integeret del af moliri. 

Med moliri giver vi jer ikke bare cyklen: Vi hjælper med at sikre fælles forståelse for hvorfor turen går til Paris. Vi sørger for at træne jer i at køre på cykel, og vi følger trop hvis der opstår forhindringer på turen, så alle sammen kommer sikkert frem til målet. 

moliri er produceret af:

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@moliri.dk

Telefontider support

Genveje til