Skip til hoved indholdet

Tilsvar, lejekontrakter, gæsterum, rengøring og depositum. Der var gang i snakken, da repræsentanter fra fire forskellige boligselskaber kom med inputs til hvordan en kommende udvidelse af BeboerWebs Lokalebooking kunne se ud.

På mødet var der mulighed for at komme med ønsker til funktionalitet og design:  Intet var for stort og intet var for småt. Spændende ideer og tanker kom på bordet og der blev diskuteret lystigt hele mødet igennem. Fra Bleaus side var ønsket at få jeres – kundernes – erfaringer og ideer med i løsningen lige fra start. Og det lykkedes til fulde.

Udover inputs til den fremtidige Lokalebooking, blev der ved mødet også udvekslet erfaringer boligselskaberne imellem: Hvordan håndterer forskellige boligselskaber lokalebooking? Det viste sig, at der var mange måder at løse opgaven med Lokalebooking på og med vidt forskellige krav. For Bleau er sådan en viden yderst værdifuld, da det hjælper os med at udvikle universelle løsninger, der kan anvendes af mange forskellige boligselskaber.  

Næste skridt i retning af den bedst mulige Lokalebooking i Beboerweb bliver at analysere og prioritere de mange inputs. Vi hos Bleau udarbejder en skitse af løsningen - en såkaldt mockup – som så får deltagernes feedback. Efterfølgende går udviklingen i gang, og den udvidede Lokalebooking skulle så gerne stå klar i første kvartal af 2019.

Tusind tak for Jeres engagement. Det er absolut ikke sidste gang, at vi udvikler moliri med afsæt i jeres inputs!  

Til sidst en ekstra tak til Østerbo for forplejning og lån af lokaler.

moliri er produceret af:

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@moliri.dk

Telefontider support

Genveje til