Skip til hoved indholdet

Du kan nu sætte kundespecifikke informationer på alt indhold i moliri – dokumenter såvel som artikler, nyheder, og så videre. Det giver helt nye muligheder for at strukturere indhold og fremsøge indhold effektivt.  

Nedenfor finder du eksempler på brugerdefinerede felter på to typer indhold: Artikler og dokumenter. 

Første eksempel: Brugerdefinerede felter på artikler 

Billedet viser et eksempel på et brugerdefineret felt, der er blevet oprettet på en artikel. Med det brugerdefinerede felt har man mulighed for at sætte kunden på artiklen. Helt konkret betyder det, at artiklen er nemmere at finde, når man søger på kundens navn. Feltet er altså med til mere effektivt at klassificere artiklen.  

Eksempel 2: Brugerdefinerede felter på dokumenter 

Billedet viser et eksempel på et brugerdefineret felt, der er blevet oprettet på et dokument. Ligesom med eksemplet ovenfor, har man med det brugerdefinerede felt mulighed for at sætte kundenavnet på dokumentet.  

Hvorfor er brugerdefinerede felter smarte? 

Da moliris søgefunktion er i stand til at anvende de brugerdefinerede felter, bliver søgningen mere præcis. Søgefunktionen anvender brugerdefinerede felter i to tilfælde: 

En bruger søger på en bestemt kunde: 
I eksemplerne blev der sat en kunde på henholdsvis en artikel og et dokument. Hvis en bruger herefter søger efter samme kunde, så vil de pågældende artikler og dokumenter helt automatisk få større vægt - og vil dermed blive prioriterede i søgningen, så de bliver nemmere at finde frem til. 

En bruger anvender filtre til at fremsøge alt indhold til en bestemt kunde: 
moliris søgefunktion har fået en opdatering, hvilket giver mulighed for at filtrere – eller tilpasse - den søgning, man har foretaget. I dette tilfælde vil der på både artikler og dokumenter være mulighed for at filtrere alt indhold, så der kun foretages en søgning efter en bestemt kunde. Dette gør søgningen væsentligt hurtigere og langt mere præcis. Du kan læse mere om filtreret søgning her:

Er det muligt at hente informationer fra andre systemer? 

moliri er i stand til at hente informationer fra andre datakilder. I eksemplet ovenfor kunne kundelisten være blevet trukket fra et CRM-system.

Hvordan kommer man i gang? 

I teorien er det kun fantasien, der sætter grænser for brugerdefinerede felter – men selve konfigurationen af moliri til at bruge brugerdefinerede felter er noget, som personale hos Bleau skal sørge for. Det er en simpel opgave, som tager ganske kort tid, men det er naturligvis vigtigt, at man som organisation har en klar plan for organiseringen af informationer. Bleau står selvfølgelig klar til at hjælpe med at skabe en sådan plan. 

moliri er produceret af:

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@moliri.dk

Telefontider support

Genveje til