Book en demo

Bliv kontaktet af vores dygtige kundeteam for en hurtig online gennemgang af moliri.

Det tager ca. 15-20 minutter, hvor I bliver præsenteret for et udvalg af de mange funktioner, der gør moliri unik. Undervejs kan I naturligvis få svar på spørgsmål fra vores konsulenter.

Præsentationen er helt uforpligtende.

Kontakt vores moliri kundeteam for onboard assistance 

 

Mikkel

Mikkel Kolbe Lorenzen

Onboard konsulent

mkl@moliri.dk

+45 38 40 05 45

Michelle

Michelle Brøndgaard

Onboard konsulent

mib@moliri.dk

+45 38 40 05 36

Jacob

Jacob Skovbjerg

Onboard konsulent

jsk@moliri.dk

+45 38 40 05 33

Michael

Michael Köneke

Onboard konsulent

mck@moliri.dk

+45 38 40 05 40

Error executing template "Designs/Rapido/Paragraph/ParagraphContainer.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_6c8c2cc7f729497f81458e049849a9c3.Execute() in E:\Dynamicweb.net\SolutionsCustom\moliri.dk\Files\Templates\Designs\Rapido\Paragraph\ParagraphContainer.cshtml:line 280
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using System.Collections.Generic 3 @using System 4 @using System.Text.RegularExpressions 5 6 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 7 @using Dynamicweb.Frontend 8 9 @helper RenderContent(ItemViewModel item, bool isCarousel = false) 10 { 11 string cardClass = item.GetBoolean("ShowAsCard") ? "paragraph-card" : "grid__cell"; 12 cardClass = Pageview.Device.ToString() != "Tablet" ? cardClass : "grid__cell"; 13 14 string contentPosition = item.GetList("ContentPositions").SelectedValue; 15 16 switch (contentPosition) { 17 case "title-top": 18 <div class="@cardClass"> 19 @RenderHeading(item) 20 @RenderImage(item, isCarousel) 21 @RenderText(item) 22 @RenderModule(item) 23 </div> 24 @RenderButton(item) 25 break; 26 case "image-left": 27 <div class="grid"> 28 <div class="grid__col-3"> 29 @RenderImage(item, isCarousel) 30 </div> 31 <div class="grid__col-9"> 32 @RenderHeading(item) 33 @RenderText(item) 34 @RenderModule(item) 35 @RenderButton(item) 36 </div> 37 </div> 38 break; 39 case "image-right": 40 <div class="grid"> 41 <div class="grid__col-9"> 42 @RenderHeading(item) 43 @RenderText(item) 44 @RenderModule(item) 45 @RenderButton(item) 46 </div> 47 <div class="grid__col-3"> 48 @RenderImage(item, isCarousel) 49 </div> 50 </div> 51 break; 52 case "all-centered": 53 <div class="u-ta-center @cardClass"> 54 @RenderImage(item, isCarousel) 55 @RenderHeading(item) 56 @RenderText(item) 57 @RenderModule(item) 58 </div> 59 @RenderButton(item) 60 break; 61 case "middle-center": 62 case "middle-left": 63 @*Part of styles is placed in Paragraph.cshtml & ParagraphContainer.cshtml*@ 64 <div class="@(contentPosition == "middle-center" ? "grid--align-self-center" : "")"> 65 <div class="@cardClass"> 66 <div class="@(contentPosition == "middle-center" ? "u-ta-center" : "")"> 67 @RenderImage(item, isCarousel) 68 @RenderHeading(item) 69 @RenderText(item) 70 @RenderModule(item) 71 </div> 72 </div> 73 @RenderButton(item) 74 </div> 75 break; 76 //for "image-top" and "image-centered" 77 default: 78 <div class="@cardClass"> 79 @RenderImage(item, isCarousel) 80 @RenderHeading(item) 81 @RenderText(item) 82 @RenderModule(item) 83 </div> 84 @RenderButton(item) 85 break; 86 } 87 } 88 89 @helper RenderHeading(ItemViewModel item) 90 { 91 if (item.GetBoolean("ShowTitle") != false && !string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Title"))) 92 { 93 string headerMargin = item.GetString("Text") != "" && item.GetString("Image") != "" ? "u-margin-bottom" : ""; 94 headerMargin = Model.GetModuleOutput() == "" ? headerMargin : "u-margin-bottom"; 95 string url = item.GetString("Link"); 96 97 if (!String.IsNullOrEmpty(url)) 98 { 99 <a href="@url"> 100 <h2 class="u-no-margin @headerMargin">@item.GetString("Title")</h2> 101 </a> 102 } 103 else 104 { 105 <h2 class="u-no-margin @headerMargin">@item.GetString("Title")</h2> 106 } 107 } 108 } 109 110 @helper RenderButton(ItemViewModel item) 111 { 112 string url = item.GetString("Link"); 113 string linkText = item.GetString("LinkText"); 114 string secondaryUrl = item.GetString("SecondaryLink"); 115 string secondaryLinkText = item.GetString("SecondaryLinkText"); 116 string footerCssClass = ""; 117 string cardFooterClass = item.GetBoolean("ShowAsCard") ? "paragraph-card-footer" : "grid__cell-footer"; 118 cardFooterClass = Pageview.Device.ToString() != "Tablet" ? cardFooterClass : ""; 119 string alingClass = ""; 120 121 if (item.GetList("ContentPositions").SelectedValue == "all-centered" || item.GetList("ContentPositions").SelectedValue == "middle-center") { 122 footerCssClass = "grid--justify-center"; 123 alingClass = "grid--justify-center"; 124 } 125 126 if ((!string.IsNullOrEmpty(url) && !string.IsNullOrEmpty(linkText)) || (!string.IsNullOrEmpty(secondaryUrl) && !string.IsNullOrEmpty(secondaryLinkText))) 127 { 128 <div class="grid__cell @footerCssClass @cardFooterClass"> 129 <div class="u-margin-top--lg u-margin-bottom @alingClass"> 130 131 @if (!string.IsNullOrEmpty(url) && !string.IsNullOrEmpty(linkText)) 132 { 133 string buttonStyle = !String.IsNullOrEmpty(item.GetList("ButtonDesign").SelectedValue) ? item.GetList("ButtonDesign").SelectedValue : "primary"; 134 if (url.Contains("http")) 135 { 136 <a href="@url" class="btn btn--@buttonStyle dw-mod" target="_blank">@linkText</a> 137 } 138 else if (url.Contains("/")) 139 { 140 <a href="@url" class="btn btn--@buttonStyle dw-mod" download>@linkText</a> 141 } 142 else 143 { 144 <a href="@url" class="btn btn--@buttonStyle dw-mod">@linkText</a> 145 } 146 } 147 148 @if (!string.IsNullOrEmpty(secondaryUrl) && !string.IsNullOrEmpty(secondaryLinkText)) 149 { 150 string secondaryButtonStyle = !String.IsNullOrEmpty(item.GetList("SecondaryButtonDesign").SelectedValue) ? item.GetList("SecondaryButtonDesign").SelectedValue : "primary"; 151 if (secondaryUrl.Contains("http")) 152 { 153 <a href="@secondaryUrl" class="btn btn--@secondaryButtonStyle dw-mod" target="_blank">@secondaryLinkText</a> 154 } 155 else if (secondaryUrl.Contains("/")) 156 { 157 <a href="@secondaryUrl" class="btn btn--@secondaryButtonStyle dw-mod" download>@secondaryLinkText</a> 158 } 159 else 160 { 161 <a href="@secondaryUrl" class="btn btn--@secondaryButtonStyle dw-mod">@secondaryLinkText</a> 162 } 163 } 164 </div> 165 </div> 166 } else { 167 <div class="grid__cell-footer @footerCssClass @cardFooterClass"></div> 168 } 169 } 170 171 @helper RenderText(ItemViewModel item) 172 { 173 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(item.GetString("Text"))) 174 { 175 @item.GetString("Text") 176 } 177 } 178 179 @helper RenderModule(ItemViewModel item) 180 { 181 @Model.GetModuleOutput(); 182 } 183 184 @helper RenderImage(ItemViewModel item, bool isCarousel) 185 { 186 if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Image")) && item.GetList("ImageStyle").SelectedValue != "background") 187 { 188 string url = item.GetString("Link"); 189 190 <div class="u-margin-bottom"> 191 @if (!String.IsNullOrEmpty(url)) 192 { 193 <a href="@url"> 194 @RenderImageElement(item, isCarousel) 195 </a> 196 } 197 else 198 { 199 @RenderImageElement(item, isCarousel) 200 } 201 </div> 202 } 203 } 204 205 @helper RenderImageElement(ItemViewModel item, bool isCarousel) 206 { 207 string image = item.GetFile("Image") != null ? item.GetFile("Image").PathUrlEncoded : ""; 208 string imageFilterColor = item.GetList("ColorForTheFilter").SelectedValue != null ? item.GetList("ColorForTheFilter").SelectedValue : "none"; 209 string imageFilterPrimary = item.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue != null ? item.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue : "none"; 210 string imageFilterSecondary = item.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue != null ? item.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue : "none"; 211 string imageFilterBall = item.GetList("ImageStyle").SelectedValue == "ball" ? "image-filter--ball" : ""; 212 string altText = item.GetString("Title"); 213 string imgCssClass = ""; 214 string imgCrop = !string.IsNullOrEmpty(item.GetList("ImageCrop").SelectedValue) ? item.GetList("ImageCrop").SelectedValue : "5"; 215 bool fillCanvas = item.GetBoolean("FillCanvas") != null ? item.GetBoolean("FillCanvas") : true; 216 string fillCanvasString = fillCanvas == true ? "&amp;FillCanvas=true" : ""; 217 string imageBoxWidth = "480"; 218 int imageWidth = Int32.Parse(item.GetList("Width").SelectedValue) < 8 ? 620 : 1240; 219 int imageHeight = Int32.Parse(item.GetList("Width").SelectedValue) < 8 ? 496 : 950; 220 string placeHolderImage = "/Files/Images/placeholder.gif"; 221 222 if (imageFilterPrimary == "colorize") { 223 imageFilterPrimary = imageFilterColor; 224 } 225 226 if (item.GetList("ContentPositions").SelectedValue == "image-centered" || item.GetList("ContentPositions").SelectedValue == "all-centered" || item.GetList("ContentPositions").SelectedValue == "middle-center") 227 { 228 imgCssClass = "grid__cell-img--centered"; 229 } 230 231 <div class="image image-filter image-filter--@imageFilterPrimary @imageFilterBall dw-mod js-main-image-filter @(item.GetList("ContentPositions").SelectedValue == "middle-center" ? "u-middle" : "")"> 232 <div class="image-filter image-filter--@imageFilterSecondary @imageFilterBall dw-mod"> 233 @if (item.GetList("ImageStyle").SelectedValue == "ball") 234 { 235 imgCssClass += " grid__cell-img--ball"; 236 if (!isCarousel) 237 { 238 <img class="grid__cell-img @imgCssClass b-lazy" src="@placeHolderImage" data-src="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=@imageBoxWidth&amp;height=@imageBoxWidth&amp;crop=@imgCrop&amp;Compression=75&amp;DoNotUpscale=true&amp;FillCanvas=true&amp;image=@image" alt="@altText"> 239 } 240 else 241 { 242 <img class="grid__cell-img @imgCssClass" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=@imageBoxWidth&amp;height=@imageBoxWidth&amp;crop=@imgCrop&amp;Compression=75&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=@image" alt="@altText"> 243 } 244 } 245 else 246 { 247 string retinaImage = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=" + imageWidth*2 + "&amp;height=" + imageHeight*2 + "&amp;crop=" + imgCrop + "&amp;Compression=75" + fillCanvasString + "&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + image; 248 string largeImage = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=" + imageWidth + "&amp;height=" + imageHeight + "&amp;crop=" + imgCrop + "&amp;Compression=75" + fillCanvasString + "&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + image; 249 string smallImage = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=" + imageWidth + "&amp;height=" + imageHeight + "&amp;crop=" + imgCrop + "&amp;Compression=75" + fillCanvasString+ "&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + image; 250 251 if (!isCarousel) 252 { 253 <img class="@imgCssClass b-lazy" src="@placeHolderImage" data-src="@largeImage|@retinaImage" data-src-small="@smallImage" alt="@altText"> 254 } 255 else 256 { 257 <img class="@imgCssClass" src="@largeImage" alt="@altText"> 258 } 259 } 260 </div> 261 </div> 262 } 263 264 @{ 265 string fontColor = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetList("FontColor").SelectedValue) ? "u-" + Model.Item.GetList("FontColor").SelectedValue : ""; 266 string backgroundColor = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetList("BackgroundColor").SelectedValue) ? "u-" + Model.Item.GetList("BackgroundColor").SelectedValue + "--bg" : ""; 267 var CustomCssClass = Model.Item.GetValue("CustomCssClass"); 268 var altText = Model.Item.GetValue("Alt_Text"); 269 270 271 272 string paragraphContainerClasses = ""; 273 string containerClasses = ""; 274 string gridClasses = "grid "; 275 276 string spacingSize = Model.Item.GetList("Spacing") != null && Model.Item.GetList("Spacing").SelectedValue != "" ? Model.Item.GetList("Spacing").SelectedValue : "lg"; 277 string placeHolderImage = "/Files/Images/placeholder.gif"; 278 int columnCount = 0; 279 int paragraphCount = 0; 280 int totalParagraphs = Model.Item.GetItems("Paragraph").Count; 281 int totalSlides = 1; 282 283 switch (Model.Item.GetList("Width").SelectedValue) 284 { 285 case "center": 286 containerClasses += "center-container paragraph-container "; 287 paragraphContainerClasses += " " + fontColor + " " + backgroundColor; 288 break; 289 case "full": 290 containerClasses += fontColor + " " + backgroundColor + " "; 291 paragraphContainerClasses += "paragraph-container--full-width "; 292 break; 293 case "combi": 294 paragraphContainerClasses += "paragraph-container--full-width " + fontColor + " " + backgroundColor + " "; 295 containerClasses += "center-container paragraph-container "; 296 break; 297 default: 298 paragraphContainerClasses += "center-container "; 299 break; 300 } 301 302 if (spacingSize == "none") 303 { 304 containerClasses += "paragraph-container--spacing-none "; 305 } 306 307 //background 308 string containerBackgroundImage = ""; 309 string containerBackgroundImageSmall = ""; 310 string containerBackgroundImageFilterColor = Model.Item.GetList("ColorForTheFilter").SelectedValue != null ? Model.Item.GetList("ColorForTheFilter").SelectedValue : "none"; 311 string containerBackgroundImageFilterPrimary = Model.Item.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue != null ? Model.Item.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue : "none"; 312 string containerBackgroundImageFilterSecondary = Model.Item.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue != null ? Model.Item.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue : "none"; 313 314 if (containerBackgroundImageFilterPrimary == "colorize") 315 { 316 containerBackgroundImageFilterPrimary = containerBackgroundImageFilterColor; 317 } 318 319 if (Model.Item.GetFile("BackgroundImage") != null) 320 { 321 containerBackgroundImage = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=2500&amp;height=1100&amp;crop=0&amp;Compression=85&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + Model.Item.GetFile("BackgroundImage").PathUrlEncoded; 322 containerBackgroundImageSmall = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=1000&amp;height=850&amp;crop=0&amp;&amp;FillCanvas=TrueCompression=85&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + Model.Item.GetFile("BackgroundImage").PathUrlEncoded; 323 } 324 else if (string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetList("BackgroundColor").SelectedValue)) 325 { 326 backgroundColor = "u-color-light--bg"; 327 } 328 329 //separation line 330 bool haveSeparationLine = Model.Item.GetBoolean("SeperationLineAfter"); 331 if (haveSeparationLine && Model.Item.GetList("Width").SelectedValue != "center") 332 { 333 paragraphContainerClasses += "multiple-paragraphs-container--seperation-line-after "; 334 } 335 else if (haveSeparationLine) 336 { 337 containerClasses += "multiple-paragraphs-container--seperation-line-after "; 338 } 339 340 //height 341 if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetList("Height").SelectedValue)) 342 { 343 gridClasses += "paragraph-container--height-" + Model.Item.GetList("Height").SelectedValue + " "; 344 } 345 346 //is visible for mobiles? 347 var hideForMobile = true; 348 foreach (var paragraph in Model.Item.GetItems("Paragraph")) 349 { 350 if (paragraph.GetList("WidthMobile").SelectedValue != "hide") 351 { 352 hideForMobile = false; 353 break; 354 } 355 } 356 if (Model.Item.GetItems("Paragraph").Count == 0) 357 { 358 hideForMobile = false; 359 } 360 361 if (hideForMobile) 362 { 363 gridClasses += "u-hidden-xs u-hidden-xxs "; 364 } 365 // 366 367 if (Model.Item.GetString("MakeParagraphsCenterAligned") != null && Model.Item.GetBoolean("MakeParagraphsCenterAligned")) 368 { 369 gridClasses += "grid--justify-center "; 370 } 371 372 string containerId = "Paragraph_" + Model.ID; 373 string carouselContainerClass = ""; 374 string carouselSlideClass = ""; 375 376 //Set as carousel 377 if (Model.Item.GetBoolean("EnableCarousel")) 378 { 379 containerClasses += "carousel js-carousel-container "; 380 containerClasses.Replace(" paragraph-container ", ""); 381 382 carouselContainerClass += "carousel__container dw-mod "; 383 384 carouselSlideClass += "carousel__slide dw-mod "; 385 386 containerId = "Carousel_" + Model.ID; 387 } 388 389 //getting video ID from youtube URL 390 string videoCode = Model.Item.GetString("VideoURL"); 391 Regex regex = new Regex(@".be\/(.[^?]*)"); 392 Match match = regex.Match(videoCode); 393 string videoId = ""; 394 if (match.Success) 395 { 396 videoId = match.Groups[1].Value; 397 } 398 else 399 { 400 regex = new Regex(@"v=([^&]+)"); 401 match = regex.Match(videoCode); 402 if (match.Success) 403 { 404 videoId = match.Groups[1].Value; 405 } 406 } 407 } 408 <div class="grid__col-md-12 grid__col--bleed"> 409 <section class="multiple-paragraphs-container @paragraphContainerClasses multiple-paragraphs-container--spacing-@spacingSize dw-mod @CustomCssClass"> 410 <div class="background-image image-filter image-filter--@containerBackgroundImageFilterPrimary dw-mod"> 411 <div class="background-image__wrapper image-filter image-filter--@containerBackgroundImageFilterSecondary dw-mod"> 412 <img class="background-image__cover dw-mod b-lazy" src="@placeHolderImage" data-src="@containerBackgroundImage" data-src-small="@containerBackgroundImageSmall" alt="@altText"> 413 @if (!string.IsNullOrEmpty(videoId)) 414 { 415 416 <div class="video-background"> 417 <div class="video-background__container"> 418 <div class="js-youtube-video" data-video="@videoId" id="ytPlayer@(Model.ID)"></div> 419 </div> 420 </div> 421 } 422 </div> 423 </div> 424 <div class="@containerClasses dw-mod" id="@containerId"> 425 <div class="@carouselContainerClass"> 426 <div class="@carouselSlideClass"> 427 <div class="@gridClasses dw-mod"> 428 @foreach (var paragraph in Model.Item.GetItems("Paragraph")) 429 { 430 int columnWidth = Pageview.Device.ToString() != "Mobile" ? Int32.Parse(paragraph.GetList("Width").SelectedValue) : 12; 431 432 if (columnCount < 12) 433 { 434 columnCount += columnWidth; 435 } 436 else 437 { 438 columnCount = columnWidth; 439 } 440 441 string columnCssClasses = "grid__col-sm-" + columnWidth + " "; 442 if (paragraph.GetList("WidthMobile").SelectedValue != "hide") 443 { 444 columnCssClasses += "grid__col-xs-" + paragraph.GetList("WidthMobile").SelectedValue + " "; 445 } 446 else 447 { 448 columnCssClasses += "u-hidden-xs u-hidden-xxs "; 449 } 450 string backgroundImage = ""; 451 string backgroundImageSmall = ""; 452 string imageStyle = paragraph.GetList("ImageStyle").SelectedValue; 453 string backgroundImageFilterColor = paragraph.GetList("ColorForTheFilter").SelectedValue != null ? paragraph.GetList("ColorForTheFilter").SelectedValue : "none"; 454 string backgroundImageFilterPrimary = paragraph.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue != null ? paragraph.GetList("ImageFilterPrimary").SelectedValue : "none"; 455 string backgroundImageFilterSecondary = paragraph.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue != null ? paragraph.GetList("ImageFilterSecondary").SelectedValue : "none"; 456 457 if (imageStyle == "background" && paragraph.GetFile("Image") != null) 458 { 459 string cropMode = paragraph.GetList("ImageCrop").SelectedValue != null ? paragraph.GetList("ImageCrop").SelectedValue : "0"; 460 backgroundImage = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=2500&amp;height=1100&amp;crop=" + cropMode + "&amp;Compression=85&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + paragraph.GetFile("Image").PathUrlEncoded; 461 backgroundImageSmall = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=1000&amp;height=850&amp;crop=" + cropMode + "&amp;Compression=85&amp;DoNotUpscale=true&amp;image=" + paragraph.GetFile("Image").PathUrlEncoded; 462 } 463 464 if (backgroundImageFilterPrimary == "colorize") 465 { 466 backgroundImageFilterPrimary = backgroundImageFilterColor; 467 } 468 469 string paragraphContainerPadding = paragraph.GetBoolean("HidePadding") ? "paragraph-container--no-padding" : ""; 470 string contentPosition = paragraph.GetList("ContentPositions").SelectedValue; 471 string contentPositionClasses = contentPosition == "middle-center" || contentPosition == "middle-left" ? "grid--justify-center " : ""; 472 473 <div class="@columnCssClasses paragraph-container @paragraphContainerPadding dw-mod @contentPositionClasses"> 474 @if (imageStyle == "background" && paragraph.GetFile("Image") != null) 475 { 476 <div class="background-image image-filter image-filter--@backgroundImageFilterPrimary dw-mod"> 477 <div class="background-image__wrapper image-filter image-filter--@backgroundImageFilterSecondary dw-mod"> 478 <img class="background-image__cover dw-mod b-lazy" src="@placeHolderImage" data-src="@backgroundImage" data-src-small="@backgroundImageSmall" alt="@altText"> 479 </div> 480 </div> 481 } 482 483 @RenderContent(paragraph, Model.Item.GetBoolean("EnableCarousel")) 484 </div> 485 486 paragraphCount++; 487 if (paragraphCount != totalParagraphs) 488 { 489 string breakMarkup = string.Empty; 490 if (columnCount == 12) 491 { 492 breakMarkup = "</div></div><div class=\"" + carouselSlideClass + "\"><div class=\"" + gridClasses + "\">"; 493 totalSlides++; 494 } 495 @breakMarkup 496 } 497 } 498 </div> 499 </div> 500 </div> 501 502 @if (Model.Item.GetBoolean("EnableCarousel") && totalSlides > 1) 503 { 504 <div class="js-carousel-data" data-carousel-slide-time="@Model.Item.GetString("SlideTime")" data-slides-in-view="1"> 505 <div class="carousel-prev-btn dw-mod" onclick="Carousel.GetPreviousSlide('@containerId', true)"></div> 506 <div class="carousel-next-btn dw-mod" onclick="Carousel.GetNextSlide('@containerId', true)"></div> 507 </div> 508 } 509 </div> 510 </section> 511 </div>